ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มูลนิธิรักบ้านเกิด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “นิทานแผ่นดิน”

           กำหนดการงานแถลงข่าว
          เปิดตัวโครงการ “นิทานแผ่นดิน”
          วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น.
          ห้อง Library ชั้น 32 ของดีแทคเฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี

13.30 - 14.00 สื่อมวลชนและแขกรับเชิญลงทะเบียน ที่ชั้น1 และเข้าสู่บริเวณงานที่ชั้น 32 รับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่มจากมูลนิธิรักบ้านเกิดพร้อมชมนิทรรศการ
14.15 - 14.20 พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เกริ่นนำเข้าสู่ Presentation
14.20 – 14.25 Presentation
14.25 – 14.28 เรียนเชิญ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการ กล่าวเปิดงาน
14.28 - 14.32 เรียนเชิญคุณ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ต้นเรื่องความคิดและตัวแทนทีมงาน กล่าวแนะนำโครงการ
14.32 – 14.50 ตัวแทนผู้สนับสนุนทั้ง 9 รายกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการมาร่วมสนับสนุนโครงการสั้นๆ ประมาณท่านละ 2 นาที พร้อมคลิปวีดีโอประกอบ (พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน)
14.50 - 14.55 แนะนำสื่อพันธมิตร Thai PBS และเรียนเชิญตัวแทนจาก Thai PBS ขึ้นกล่าว
14.55 - 15.25 คลิปวิโอสัมภาษณ์ ประเด็น “ความหมายที่แท้จริงของ ราชา และ ทศพิธราชธรรม”ว.วชิรเมธี และ อ. ศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ เสวนา “ตามรอยความหมายที่แท้จริงของพระราชา ผ่านนิทานแผ่นดิน”ประเด็น “ความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไฮไลท์ของโครงการนี้ ในแต่ละหัวข้อ”ประเด็น “รูปแบบการตีความ แรงบันดาลใจ และนำเสนอผลงาน” ศิลปินผู้ร่วมโครงการ อจ. ธงชัย ศรีสุข ประเสริฐ คุณสุริยา นามวงศ์ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ต้นเรื่องความคิดและ ตัวแทน ทีมงาน และรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (DASTA) ผู้ดูแลพื้นที่จัดทำ Land Art ที่จังหวัดสุโขทัย และตราด ดำเนินการเสวนา โดย วิภว์ บูรพะเดชะ เชิญผู้บริหารและศิลปินถ่ายภาพร่วมกัน
15.25 -15.30 สัมภาษณ์ คุณยืนยง โอภากุล ประเด็น การร่วมร้องเพลงและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
15.30 – 15.40 การแสดงดนตรีสด เพลง “นิทานแผ่นดิน”
15.40 - 15.50 แนะนำศิลปินอาสาที่จะมาร่วมงานโครงการฯ เชิญศิลปินถ่ายภาพร่วมกัน สื่อมวลชนแยกสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานโครงการในด้านต่างๆ ตามจุดต่างๆ