ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดตัว DW 8 รุ่นใหม่ ต้อนรับปีมังกร 17 ม.ค. 2555

          บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) รุ่นใหม่ 8 ตัว ในวันที่ 17 มกราคม 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านลงทุนในสินค้าอนุพันธ์ โดยครอบคลุมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น 2 ตัวใหม่ที่ถูกนำมารวมคำนวณในดัชนี SET50 ได้แก่ SPALI และ BJC และหุ้นอ้างอิงอื่นที่ถูกคัดสรรมาจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ พาณิชย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาหาร ธนาคาร พลังงาน ซึ่ง DW 8 รุ่นใหม่ มีดังนี้ BJC42CA, ROBI42CA, SPAL42CA, LH42CB, CPN42CB, MINT42CB, TISC42CA, IRPC42CC 

          นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าบริษัทฯ
จะเสนอขาย DW 8 รุ่นใหม่ซึ่งเป็นชนิด Call Warrants (สิทธิในการซื้อ) โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 17 ม.ค. 2555 ได้แก่ 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC42CA) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBI42CA) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPAL42CA) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT42CB)
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISC42CA) 
          และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC42CC) 

          เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกเสนอขาย DW ใหม่ 8 รุ่นนี้ โดยเลือกหุ้นที่โดดเด่น DW ชุดใหม่นี้มีอายุคงเหลือ ประมาณ 6 เดือนครึ่งและมีราคาใช้สิทธิค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงในปัจจุบัน กล่าวคือ Call Warrant มีลักษณะเป็น Deep-in-the-Money โดย DW เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุน ผู้ลงทุนใน Call Warrant ควรต้องวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นอ้างอิงให้ถูกต้อง หากประเมินว่าหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงพิจารณาซื้อ Call Warrant นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามบทวิจัยของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง Derivatives Warrant Update เพื่อพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของ DW ได้ทุกวันทาง KELive Research ราคา DW อาจจะมีการปรับขึ้นลงแรงและเร็วกว่าหุ้น ดังนั้นนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์อ้างอิงว่ามีแนวโน้มที่ดี น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตมากน้อยเพียงใด
 

DW

หุ้นอ้างอิง

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(จำนวน DW: 1 หุ้นอ้างอิง)

วันทำการซื้อขาย
วันสุดท้าย

BJC42CA

BJC

22

10 : 1

23 ก.ค. 2555

ROBI42CA

ROBINS

34

10 : 1

23 ก.ค. 2555

SPAL42CA

SPALI

11

5 : 1

23 ก.ค. 2555

LH42CB

LH

5

2 : 1

23 ก.ค. 2555

CPN42CB

CPN

32

10 : 1

23 ก.ค. 2555

MINT42CB

MINT

9

5 : 1

23 ก.ค. 2555

TISC42CA

TISCO

31

10 : 1

23 ก.ค. 2555

IRPC42CC

IRPC

3.40

2 : 1

23 ก.ค. 2555

 
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร
          บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
          โทร. 02-658-6300 ต่อ 5180 , 7401 - 7402