ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บลจ.กิมเอ็งแถลงข่าว “เสริมทัพผู้นำและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2555”

“ เสริมทัพผู้นำและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2555 ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟว์ ซีซั่น ถนนราชดำริ

โดยมี - คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าร่วมงาน

กำหนดการ
10.15 สื่อมวลชนลงทะเบียน
10.30 พิธีกร แนะนำผู้บริหาร
10.35 - คุณมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
          กล่าวต้อนรับและแนะนำคุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม 
          - คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
          กล่าวต้อนรับและ
          - คุณไววิทย์ อุทัยเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
          กล่าวถึงกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานปี 2555
11.20 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
11.25 ถาม / ตอบ
11.30 สิ้นสุดการแถลงข่าว

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
          โทร. 02-658-6300 ต่อ 5180 , 7401, 7402