ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กิมเอ็ง ปรับเพิ่มมาตรการเยียวยาพนักงานกระทบน้ำท่วม

          นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบันที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล กำลังประสบปัญหาอุทกภัยและเริ่มขยายอาณาเขตทวีความเดือดร้อนแก่ประชาชน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ มากขึ้นทุกที โดยขณะนี้ปัญหาน้ำท่วมยังไม่มีสัญญาณใดๆ ว่าจะยุติลงเมื่อไร บริษัทฯ เล็งเห็นความเดือดร้อนของพนักงานทั้งเรื่องที่พักอาศัยของพนักงานและครอบครัว และการเดินทางเข้ามาปฏิบัติงาน อันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดูแลกัน บริษัทฯ จึงได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน โดยมีการออกมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วและวันนี้ก็ได้มีการประกาศมาตรการรอบสองออกมาช่วยเหลือพนักงาน ดังนี้ 
          1. ให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท แก่พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงมา
          2. ให้เบิกค่าเช่าที่พักชั่วคราว จากเดิมได้ออกมาตรการเบื้องต้นให้เบิกได้เดือนละไม่เกิน 3,000 บาท ขอขยายมาตรการช่วยเหลือเป็นให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ตามจริงไม่เกินวันละ 600 บาท จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554 หรือหากเมื่อถึงตอนนั้นแล้วสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้น คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายเวลา 
          3. จัดหาที่พักในโรงแรมใกล้สำนักงานใหญ่แก่พนักงาน 
          4. ผ่อนผันให้พักชำระหนี้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านและรถยนต์ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม
          5. อนุมัติเงินกู้พิเศษฉุกเฉิน เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายหลังน้ำลดลง โดยไม่คิดดอกเบี้ย วงเงินกู้ไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือนหรือไม่เกิน 200,000 บาท ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี
          นอกจากนี้ในช่วงภาวะน้ำท่วมหนักและท่วมบ้านพนักงานอย่างฉับพลัน บริษัทฯ ได้มอบเรือจำนวนหนึ่งให้แก่พนักงาน ตลอดจนส่งทีมพนักงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้วยรถสูงและเรือเพื่อช่วยขนย้ายคนและสิ่งของออกจากบ้านที่ถูกท่วมอีกด้วย นับเป็นมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ รู้สึกถึงความยากลำบากของพนักงานจึงได้คิดมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นระยะๆ 
          สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ยังอยู่ในภาวะปรกติ โดยสาขาที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 10 สาขา ได้แก่ ฟอร์จูน, ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 1 และ รังสิต 2, แฟชั่น ไอส์แลนด์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ปิ่นเกล้า, บางกะปิ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางแค และลาดพร้าว โดยบริษัทฯ ได้ย้ายพนักงานส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบมาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงาน ดิ ออฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิล์ดแทน และมีบางส่วนสมัครใจกระจายไปอยู่ตามสาขาต่างๆ ซึ่งไม่ได้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าหรือการส่งคำสั่งซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้น 

          ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)โทร. 0-2658-6300 ต่อ 5180, 7401, 7402