ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

           คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล และศิลปิน ชีส์ต้า ปุณิกา สินธุวณิก ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย อาทิ ชุดชั้นในวาโก้ , ครีมอาบน้ำ BSC Cosmetology และพัด Sheene ฯลฯ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วังน้อย  - อยุธยา