ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิมเอ็งลงพื้นที่อยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดย นายมนตรี ศรไพศาล นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจรายย่อย และภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจกถุงยังชีพ ข้าวสารและน้ำดื่ม แก่ชาวบ้านอำเภอบางบาล อยุธยา กว่า 550 ครัวเรือน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนกันยายน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา