ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิมเอ็ง ติดอาวุธเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่การตลาด

 
          บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นำโดย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย , นายภูษิต แก้วมงคลศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นายโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย ประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อติดอาวุธให้พร้อมรับมือการเปิดเสรีในปี 2555 ที่กำลังจะมาถึง ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ เมื่อเร็วๆ นี้