ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ ( INTA ) เดินหน้าผลักดันศักยภาพ “กีฬาตะกร้อไทย สู่ สากล”


          สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ ( INTA) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะ กรรมการกีฬามวย ประสานความร่วมมือสืบสานตำนานกีฬาตะกร้อไทย จัดให้มีโครงการ “ ตะกร้อไทยสู่สากล” โดยเปิดศึกการแข่งขันใหญ่ถึงสองรายการ คือ รายการ ISTAF Super series 2011/12 และ การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 26 พร้อมชมนิทรรศการเนื้อหาแสดงความรู้เกี่ยวกับตะกร้อไทยบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา และเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมวยไทย พร้อมกิจกรรมภายในงาน เช่น การแสดงเดาะตะกร้อ จาก นาย อามะ วันทอง แสดงการไหว้ครู และโชว์แม่ไม้มวยไทย จากเวทีลุมพีนี การสนทนา กับ นาย กมล ตันกิมหงษ์ ผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติ 
          ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย สกล วรรณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพ และกีฬามวย กล่าวถึงการส่งเสริม พัฒนากีฬาตะกร้อสู่สากล นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กล่าวถึงการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬามวยไทยสู่สากล พร้อมทั้งร่วมสนทนา หัวข้อ “กีฬาไทยก้าวไกลสู่สากล” การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าเป็นโอกาศอันดีที่จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กีฬาไทย ให้บุคลากรกีฬาตะกร้อต่างประเทศได้รับรู้เพื่อกระตุ้นกระแสความนิยมกีฬาไทย(ตะกร้อและมวยไทย )ให้เป็นที่นิยมของคนในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยัง เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างบุคลากรกีฬาตะกร้อของไทยและต่างประเทศ ในการสืบสานกีฬาเอกลักษณ์ของประเทศให้โดดเด่น รวมถึงให้ประชาชนชาวไทยร่วมภูมิใจในศิลปะกีฬาประจำชาติ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ในการรักษาสืบทอดกีฬาไทยให้เป็นวัฒนธรรมชั่วลูกชั่วหลาน ฉะนั้น คนไทยรุ่นใหม่ จะต้องไม่ทิ้งหัวใจหลักของคำว่า เอกลักษณ์กีฬาไทย ทั้งหมดนี้ ถือเป็นสิ่งที่แสดงออก ถึงจิตสำนึกรักชาติ หวงแหนในมรดกของชาติและภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย นับเป็นการร่วมรักษามรดกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน