ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญมาร่วมงานในวันต้อหินโลก


          ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “วันต้อหินโลก” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 06.00-11.00 น. ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี พบกับกิจกรรม การเดินรณรงค์“รวมพลังระวังต้อหิน”, ชมนิทรรศการต้อหิน, เสวนารู้ลึก รู้จริงเรื่องต้อหิน และกิจกรรมตอบปัญหากับดารานักแสดง ระดับแนวหน้าของเมืองไทย อาทิ คุณเขมนิจ จามิกรณ์, คุณกาญจนา จินดาวัฒน์ และคุณวินัย พันธุรักษ์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคต้อหินได้ที่ www.thaiglaucoma.org
?
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9384450 - 4 ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย