ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การแข่งขันดนตรี Osaka International Music Competition 2010

          วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนนักดนตรี นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในด้านดนตรี เข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก The 11th Osaka International Music Competition ในระหว่างวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2553 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
          โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553 การแข่งขันในปีนี้เปิดรับสมัครในหลากหลายเครื่องมือ อาทิเช่น เปียโน (เดี่ยวเปียโน, เปียโนดูโอ, เปียโน 4 มือ) เครื่องสาย (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล, ดับเบิลเบส, ฮาร์พ และกีตาร์) เครื่องเป่า (ฟลุ้ท, โอโบ, คลาริเน็ท, บาสซูน, ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, แซ็กโซโฟน, ทูบา และยูโฟเนียม) รวมไปถึงการแข่งขันแบบวงดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน (ดนตรีไทย) และการขับร้องอีกด้วย
          ในปีที่ผ่านๆมามีเยาวชนหลายคนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิสจากเวทีนี้ทั้งดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านและประเภทงวงอีกด้วย อาทเช่นนางสาววริศรา อภิรักษ์เดชาชัย รางวัลชนะเลิศด้านการขับร้องเพลงคลาสสิก นายวิทสา ต. แสงจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน (จะเข้) นางสาวดวงนภา พึ่งทองคำ รองชนะเลิศดนตรีพื้นบ้าน (ฆ้องวงใหญ่) วง Maldives Saxophone Quartet ชนะเลิศประเภทวง เป็นต้น 
          โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลปื มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Osaka International Music Competition เป็นปีที่ 11 แล้วในการเป็นสนามรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเฟ้นหานักดนตรีที่ดีที่สุดในภูมิภาคเพื่อไปประชันกับนักดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกมาจากแต่ละภมิภาคทั่วโลก อันประกอบด้วย ประเทศไทย ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี เกาหลี และญี่ปุ่น
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2800 2525 ต่อ 107-8 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/osaka10