ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชวนร่วมงานอนุรักษ์มรดกไทยร่วมใจอนุรักษ์มรดกชาติ

          กรุงเทพมหานคร ปลุกกระแสรักษ์ไทยยกของดี 20 อย่าง จากเขตต่างๆ ออกร้าน สนับสนุน ส่งเสริมประชาชนกินของไทย ใช้ของไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และคงอยู่คู่ชาติไทย ในงาน “อนุรักษ์มรดกไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 53 

          นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายนัที เปรมรัศมี ประธานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติ นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และพันตำรวจเอกมานิต ธนสันติ นายกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท
 
2 เม.ย. นี้ ชวนร่วมใจอนุรักษ์มรดกไทย
          นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 2 เม.ย. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 28 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" กรุงเทพมหานครในฐานะคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องเอนกประสงค์ 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน ศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีความโดดเด่น รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางต่อไป

ยกของดี 20 อย่าง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตต่างๆ ร่วมออกร้าน 
          ทั้งนี้กรุงเทพมหานครนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมรดกไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในพื้นที่เขตต่างๆ มาร่วมออกร้าน จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาไทยจากผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ หุ่นกระบอกมโนราห์ โดยกลุ่มผู้ผลิตริ้วทองหุ่นกระบอกไทย เขตดินแดง ชามผลไม้ติดขาสลักลาย โดยกลุ่มผู้ผลิตนางเมตตา เสลานนท์ เขตบางกอกน้อย ผ้าฝ้ายทอมือ โดยกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 เขตคลองสาน สิ่งปลูกสร้างไทยจำลอง โดยกลุ่มผู้ผลิต นายเทพาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เขตบึงกุ่ม ผลิตภัณฑ์ปั้นจิ๋ว โดยกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มศิลปหัตถกรรมเลดี้เค เขตบางแค และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาไทยจากผู้ประกอบการ จำนวน 15 ราย ได้แก่ เสื้อคลุม ผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยกลุ่มผู้ผลิตนางสาวกิตติมา วิลามาศ เขตบางกะปิ รองเท้าหนังแท้ โดยกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บรองเท้าเจริญรัถ 12 เขตคลองสาน ของจิ๋ว โดยกลุ่มผู้ผลิตศูนย์ฝึกวิชาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว เขตธนบุรี หัวโขนเล็ก โดยกลุ่มผู้ผลิตหัวโขนเล็ก เขตบึงกุ่ม ปลาตะเพียนสานใบลาน โดยกลุ่มผู้ผลิตปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร เขตธนบุรี ดินปั้น โดยกลุ่มผู้ผลิตนางสาวรำพึง ศรีพระนาม เขตคันนายาว กรอบรูปพ่นทรายบนผืนผ้าและผืนผ้าใบ โดยกลุ่มผู้ผลิตนางสง่า ถนอมทรัพย์ เขตราชเทวี โคมไฟพ่นทรายวัฒนธรรมไทย โดยกลุ่มผู้ผลิตนายสมศักดิ์ ถนอมทรัพย์ เขตราชเทวี ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย โดยกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มอาชีพ หัตถศิลป์หญ้าสยาม เขตบึงกุ่ม สิงโตประดับมุก โดยกลุ่มผู้ผลิตนางพิมพ์รภัส ใจสงัดวรชิต เขตบางเขน หมอนอิง ผ้าคาดโต๊ะ ที่รองจาน โดยกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มพันฝ้าย เขตภาษีเจริญ สบู่ใยบวบธรรมชาติ โดยกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนสายบัว เขตคันนายาว สบู่กลีเซอรีนสมุนไพรรังไหม โดยกลุ่มผู้ผลิตนางสุรางค์ พรวิศุทรากุล เขตพระโขนง สบู่กลีเซอรีนรูปมะพร้าวในกะลา โดยกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มสบู่ถ่านฉม เขตวังทองหลาง แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรแคนตาลูปและว่านหางจระเข้ โดยกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนเสาวภาคย์บารา (กลุ่มมุสลิมสวนหลวง) เขตสวนหลวง

พบกิจกรรมมากมายตลอดงาน 
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอภิปรายหัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์มรดกไทย” การบรรเลงดนตรีไทยโดยเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ภาคของภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงเทิดพระเกียรติ และการแสดงโขน ตอนตามกวาง ลักสีดา ยกรบ สาธิตการทำอาหารและขนมไทย การนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ รวมถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และเครือข่ายด้านเอกลักษณ์ของชาติ