ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซื้อใบสมัคร มสธ.ได้แล้ววันนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

          ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553  สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น  2 ภาค คือ ภาคต้นจำหน่ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 20 มิ.ย. 2553  ภาคปลายจำหน่ายระหว่างวันที่  1 ส.ค.- 5 พ.ย. 2553  ในราคาชุดละ 100 บาท ทั้งนี้นักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของ มสธ. สามารถชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆได้ที่ไปรษณีย์  โดยมีค่าบริการเพียง10 บาทเท่านั้น  ผู้สนใจสอบถามได้ที่ Call Center 1545  และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
          สอบถามรายละเอียด
          คุณศาตนันท์  สว่างเนตร  
          คุณภวิตรา   ระวะนาวิก  
          บริษัท คูดี จำกัด
          ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ปณท
          โทรศัพท์  : 0-2960-0262-4
          โทรสาร   :  0-2960-0265