ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประกันสังคม จังหวัดกระบี่ร่วมกับรพ.จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานปกาสัยรีสอร์ทและเรดจินเจอร์ ชิค รีสอร์ท

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมให้แก่พนักงานโรงแรมปกาสัยรีสอร์ทและเรดจินเจอร์ ชิค รีสอร์ท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเรด จินเจอร์ ชิค รีสอร์ทโดยมีพนักงานเข้าร่วมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและเข้าร่วมรับฟังบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบริการของประกันสังคมและการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลกระบี่

 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-637-999 BussaneeP