ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 ห่วงใยแม่ ดูแลสายตา

          อนุสนธิจากการจัดงานรำลึก “วันศูนย์ดวงตา” สภากาชาดไทย ในทุกเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ ในปีนี้ ทางศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ดำริให้มีการจัดงานนอกสถานที่ เพื่อขยายวงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กระจายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยในพิธีเปิดงานศูนย์ดวงตา ได้รับเกียรติจากนายวิทยา เวชชาชีวะ ประธานกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ห่วงใยแม่ ดูแลสายตา” ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2552 
          เพื่อเป็นการแสดงพลังรักของคุณแม่-คุณลูกและพลังรักของครอบครัวของคนรุ่นใหม่ คณะกรรมการโครงการฯ จึงขอถือโอกาสนี้ เรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมพิธีเปิด-สัมภาษณ์ทำข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมวันแม่ของศูยน์ดวงตา สภากาชาดไทย ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 โดยการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่แม่ลูกคนดังหลากวัยจากหลากหลายวงการอาธิเช่น
          -คุณตั๊ก-บงกช คงมาลัย และคุณแม่ (นักแสดง)
          -คุณตุ๋ย-นวลปรางค์ ตรีชิต และบุตร (นักแสดง)
          -คุณชุ-ชุดาภา จันทเขตต์และบุตร (นักแสดง)
          -คุณใยบัว-ฐิติวัลย์ กล้าตลุมบอนและคุณแม่ (นักแสดง)
          -คุณอั๋น-มนัส ตั้งสุขและคุณแม่ (พิธีกรจากรายการสยามเช้านี้ช่อง5)
          -คุณแน๊ต-นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา และบุตรหม่อมหลวงเฟรม-ปวริศน์ กิติยากร- หม่อมหลวงวงเวียน-ภัทรสุดา กิติยากร (เซเลบ นักเขียนเจ้าของนามปากกา พานพระศรี)
          -คุณกิ๊ก-วรรวรรณ ติณสูลานนท์และบุตร (เซเลบ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3)
          -คุณณฤน อิศรางกูลและคุณแม่ (เซเลบ จากวงการอสังหาริมทรัพย์)
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
          กองงานอาสาสมัครประสานงานโครงการฯ คุณวรุณี รอดสั้น 
          โทร 02 275 7579 
          Email : rodson_mga@yahoo.com