ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ เรื่อง ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ


       
          พระกรณียกิจ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ เรื่อง ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ ณ โรงละครกลางสวน ภัทราวดีเธียเตอร์
          พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงละครกลางสวน ภัทราวดีเธียเตอร์ ทรงเป็นประธานเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์เรื่อง "ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิตพระลอ" ซึ่งมูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับภัทราวดีเธียเตอร์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วรรณคดี และดนตรีไทยเนื่องจากลิลิตพระลอ เป็นนิทานล้านนาที่เต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์ พรรณาเรื่องราวด้วยอารมณ์ที่หลากหลาย ใช้กวีโวหารอย่างยอดเยี่ยม ได้รับการยกย่องจาก "วรรณคดีสโมสร" เมื่อปี 2549 ให้เป็นยอดแห่งลิลิตของไทย ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้นำมาตีความ และสร้างในรูปแบบละครซ้อนละคร นำศิลปการแสดง ดนตรี และลีลาของล้านนามาผสมผสานประกอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจุดประกายให้บทประพันธ์ดั้งเดิมเป็นที่รู้จัก และชื่นชมในหมู่นักเรียน นักศึกษา โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน นี้ จากนั้นจะเปิดการแสดงในลานวัฒนธรรมชุมชนตามหัวเมืองต่าง ๆ และชุมชนไทยในต่างแดน รายได้จากการจัดแสดงจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิละครธรรมะฯ เพื่อเป็นทุนพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการฝึกในวิชาศิลปศาสตร์ตามแขนงที่ถนัด ณ โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน
        
          อ้างอิงจาก ข่าวในพระราชสำนัก ทางสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7