ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน


          ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่บริษัท โดย ชัย ธำรงรัตน์ ผู้จัดการสำนักงาน CSR พร้อมทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้