กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Laserfiche and Fujitsu Australia Support Registered NGOs and Government, Education and Healthcare Organizations with Digital Workplace Solution Bundle during COVID-19

Laserfiche a leading global provider of intelligent content management and business process automation today announced an exclusive solution bundle with Fujitsu Australia Limited, one of the largest information and communications technology (ICT) solution providers in the Australasia marketplace, อ่านต่อ…

Laserfiche จับมือ Fujitsu Australia สนับสนุนเอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐ องค์กรการศึกษา และองค์กรสุขภาพ ด้วยโซลูชันรองรับการทำงานผ่านระบบดิจิทัลช่วงโควิด-19

Laserfiche บริษัทชั้นนำของโลกผู้ให้บริการจัดการข้อมูลอัจฉริยะและจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ ได้เปิดตัวชุดโซลูชันพิเศษร่วมกับ Fujitsu Australia Limited ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายใหญ่ในตลาดออสตราเลเซีย เพื่อสนับสนุนการทำงานผ่านระบบดิจิทัลของเอ็นจีโอ หน่วยงานรัฐ อ่านต่อ…

“มูลนิธิเอสซีจี” ส่งหนังสั้น “จดหมายจากปลายเท้า” ถึงคนไทย ปลุกคุณค่าและพลังพิเศษในตัวทุกคน

มูลนิธิเอสซีจี ส่งต่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ผ่านหนังสั้น จดหมายจากปลายเท้า นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของ 4 บุคคล ที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 สะท้อนวิธีคิด วิธีปรับตัว และการรับมือในช่วงวิกฤต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ปลุกพลังและความหวังให้คนไทยทุกคนก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันสุวิมล จิวาลักษณ์ อ่านต่อ…

นครพนม ขยายโอกาสเข้าถึงกัญชาการแพทย์ฯ พัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทย ปรุงยามีกัญชาผสม

สสจ.นครพนม โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าขยายโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ฯ และขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าจากตำรับยาแผนไทยฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเวชปฏิบัติแผนไทยด้านการปรุงยาตำรับแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ดึงกูรูพืช-ดินผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชัน“รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย”

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร ผสานองค์ความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน สร้างสุดยอดแอปพลิเคชันรู้จริง พืช ดิน ปุ๋ยโชว์แอฟฯ เดียวในประเทศไทยให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ที่เหมาะสมกับพืชและดินครบถ้วน รู้ผลแบบเรียลไทม์ แม่นยำใช้งานง่ายไม่ต้องเสียเวลาเก็บตัวอย่างดินรอผลตรวจอีกต่อไป มั่นใจแอฟฯ อ่านต่อ…

ผู้บริหารจุฬาฯ ชวนนิสิตและคนไทยทั่วประเทศ ส่งต่อกล่อง/ซองใช้แล้วร่วมโครงการไปรษณีย์…reBOX

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม และอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำกล่องและซองกระดาษใช้แล้วมาร่วมโครงการ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ อ่านต่อ…

“VL” เดินหน้าทำพิธีวางกระดูกงู เรือ VL.23 แบบ New Normal

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เดินหน้าต่อเรือลำใหม่ (VL23) ซึ่งมีขนาดบรรทุก 2,800 DWT และเริ่มทำพิธีวางกระดูกงู (Keel Laying) แบบ New Normal โดยมีตัวแทนจากอู่ต่อเรือ ประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ทำพิธี และคาดว่าจะส่งมอบเรือได้ภายในต้นปี 2564 นี้ ณ อู่ต่อเรือ KHAN ประเทศเกาหลีใต้ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้บริโภครับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม ชาตินิยม กะพงไทย (Sea bass Fair) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 15 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง ว่า อ่านต่อ…

บพท. สอวช. เลือก 10 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศไทย ลุยใช้การวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจน ตั้งเป้าประชาชนหลุดพ้นยากจนอย่างยั่งยืน

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สอวช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สั่งการให้ อ่านต่อ…

“พุทธิพงษ์” เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบ กบส. ครั้งที่ 1/2563

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ่านต่อ…

ซีพีเอฟ เดินหน้าโมเดลสร้างความมั่นคงทางอาหาร รร. อิ่ม สุข ปลูกอนาคต พร้อมฝึกทักษะการจัดการธุรกิจให้น้องๆ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี นำร่องโมเดลสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน หนุน โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ในโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต อ่านต่อ…

อินโดรามา เวนเจอร์ส ในจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลต้นแบบการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น

บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดลพบุรี บริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นจากสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อ่านต่อ…

บาจา (ประเทศไทย) ส่งมอบรองเท้าแทนความหวงใยให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาครองเท้า จำนวน 10,000 คู่ รวมมูลค่ากว่า 2,419,875 บาท ให้กับมูลศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อบริจาคให้แก่เด็ก และครอบครัวผู้ยากไร้ในถิ่นห่างไกล ในหน่วยงานชุมชนต่างๆ ของโครงการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิท-19) อ่านต่อ…

โลกออนไลน์เอื้อ “ยาปลอม” ระบาด ไอพี คีย์ เซาท์อีสต์เอเชีย ผุดแคมเปญ #YourHealthisPriceless ชวนรณรงค์ต่อต้านผลิตภัณฑ์ยาปลอม

งานวิจัยทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาปลอมไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วย และยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยและผู้บริโภคได้ เนื่องจากยาปลอมมีการแพร่ระบาดในตลาดการค้ามาเป็นเวลานาน และการไม่มีความตระหนักรู้ที่มากพอมักทำให้เกิดการบริโภคยาปลอมจนนำไปสู่อาการและโรคต่างๆ ตลอดจนถึงความพิการแบบถาวร อ่านต่อ…

มูลนิธิกรุงศรีจัดประกวดโครงการระดับอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาสังคมตอบรับวิถีชีวิต New Normal

มูลนิธิกรุงศรี จัดโครงการ กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม เชิญชวนน้อง ๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ อ่านต่อ…

สวนทุเรียนลุงแกละ ปรับใช้ Agritech ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มมูลค่าผลผลิต

ปัญหาหลักของเกษตรกรยุคเก่า คือราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดในระยะเวลาใกล้เคียงกันจำนวนมาก ทำให้ราคาผลผลิตต่ำตามกลไกของดีมานด์ ซัพพลาย คือมีมากราคาก็ถูก มีน้อยราคาก็แพง ขณะเดียวกันเกษตรยุคก่อนไม่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริง อ่านต่อ…

PTG จัดกิจกรรม CSR อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยในปีนี้ได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อ่านต่อ…

เอสซีจี ชวนคนไทยปรับไลฟ์สไตล์ช่วยลดโลกร้อน ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด “ลดโลกร้อน เริ่มที่เรา”

จากความเคยชินในชีวิตประจำวัน ทั้งการเปิดไฟ-เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ เปิดแอร์เย็นฉ่ำต่ำกว่า 23 องศา เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทุกครั้ง หรือแม้กระทั่งสั่งอาหารก็ขอเผื่อ ทั้งหมดนี้ถ้าเปลี่ยนได้ เท่ากับเราได้ช่วยลดโลกร้อน เทียบเท่าปลูกต้นโกงกางมากถึง 1 ไร่เอสซีจี ชวนติดตามภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ ชุด ลดโลกร้อน อ่านต่อ…

3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงิน แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกว่า 1.5 แสนบาท

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในนาม 3MGives ได้บริจาคเงินกว่า 157,200 บาท หรือ 5,000 เหรียญสหรัฐ แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข หรือ Gift of Happiness Foundation ผ่านองค์กร Global Giving โดยมูลนิธิของขวัญแห่งความสุขได้นำเงินดังกล่าวไปจัดหา เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์อาบน้ำ และชุดชั้นใน อ่านต่อ…

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดเสวนา “เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย” กระตุ้นสังคมเข้าใจบทบาทสำคัญของเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย นายชัยวัฒน์ นิยมการ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดเสวนา เคมี พระเอกหรือผู้ร้าย ดึงนักวิชาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน หลากหลายสาขา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บทบาทสำคัญของเคมี มุ่งเน้นความเข้าใจ อ่านต่อ…

คพ. รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า แม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ทส. ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำของประเทศ คพ. จึงจัดประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ อ่านต่อ…

MY LIFE, MY BOOKS หนังสือที่ใช่ของ เต-ตะวัน

TK Park ชวนไปค้นหาแง่มุมเฉพาะตัวของนักแสดงรุ่นใหม่ เต-ตะวัน วิหครัตน์ ที่เคยขโมยหัวใจคนไทยทั่วประเทศจากซีรีส์ดัง "Kiss the Series รักต้องจูบ" กับกิจกรรมออนไลน์ MY LIFE, MY BOOKS เชื่อไหมว่าเขาเป็นนักอ่าน ลองมาพิสูจน์ด้วยการเจาะลึกดูว่า เต ตะวัน ชอบอ่านแนวไหนกันแน่ อ่านต่อ…

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ส่งมอบโลหิต จากกิจกรรม Be Generali Hero

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ (ลำดับที่4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารงานลูกค้า (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนชาวเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบโลหิต จากกิจกรรม Be Generali Hero อ่านต่อ…

วว./สสว./พันธมิตร แถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2563 “รวมพลังคลัสเตอร์ พลิกวิกฤต สู่โอกาสแห่งอนาคต”

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงานแถลงข่าวและรับเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานร่วมดำเนินการความสำเร็จของโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2563 อ่านต่อ…

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี มั่นใจเทคโนโลยีไมโครชิพ มอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFCให้กรมควบคุมโรค

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสายรัดข้อมือ NFC ให้กรมควบคุมโรค นำร่องเพื่อใช้ติดตามผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือผู้กักตัวในระหว่าง Self-Quarantine มั่นใจเทคโนโลยีไมโครชิพและการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุในระยะประชิด (Near Field Communication) อ่านต่อ…

X10 Hybrid Learning ยกระดับธุรกิจเฮลท์แคร์ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอล

เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning ต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ยกระดับธุรกิจเฮลท์แคร์ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอลเครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation สร้างคนด้วยนวัตกรรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ ‘Hybrid Learning Platform อ่านต่อ…

เสาร์ที่ 19 กันยายนนี้ Dow ท้าชวนคนไทยเก็บขยะ 1.8 กก. ร่วมรักษ์โลกในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี อาสาสมัครนับล้านคนจากทั่วโลกจะพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร รวมไปถึงลำธารทั้งบกและใต้น้ำครั้งใหญ่ที่สุดของโลก เนื่องใน วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) โดยในปีนี้ได้จัดต่อเนื่องพร้อมกันทั่วโลกเป็นปีที่ 35 อ่านต่อ…

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วว. ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ…

“ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน” สร้างมาตรฐานใหม่ของการเปิดกว้าง

การสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานดำเนินไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทางการจีนร่างแผนพัฒนาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดกว้างแม้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ด้วยนโยบายสนับสนุนมากมาย อ่านต่อ…

ซีพี-เมจิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED ใน จ.สระบุรี

นายแปลก เทพรักษ์ (ที่ 7 จากขวา) นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล (ที่ 6 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ รร.ประชารัฐ CONNEXT ED ให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองแค โรงเรียนวัดหนองครก อ่านต่อ…

จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย – กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในที่สาธารณะ

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ไปยื่นคำร้องที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ กทม. ระงับการยกเลิกจุดผ่อนผัน เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อ่านต่อ…

ครั้งแรกของโลก ! ชาร์ป เผยผลวิจัย ร่วม ม.นางาซากิ ชี้ ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ ลดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในอากาศ (SARS-CoV-2) ได้ถึง 91.3%

ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น จับมือศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อการควบคุมและการป้องกันโรคติดเชื้อ สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เผยผลวิจัย ประสิทธิผลในการลดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ลอยอยู่ในอากาศ (SARS-CoV-2) ซึ่งพบว่า เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ อ่านต่อ…

มกอช.ประชุมสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 16

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประธานการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 16 (The 16th Meeting of Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standard (SPS อ่านต่อ…

สศก. ศึกษาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI จ.ร้อยเอ็ด

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นหนึ่งในสินค้าข้าวที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เมื่อปี 2549 ซึ่งการผลิตสินค้าข้าว GI ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน อ่านต่อ…

ดร.จูอะดี เลขาธิการ มกอช. เยี่ยมชมฟาร์มไม่ตั้งใจ สมเกียรติ ผักอร่อย

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมทั้งมอบป้ายเครื่องหมาย Q ทั่วไป ณ สถานประกอบการ สมเกียรติ ผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ หรือ บริษัท สมเกียรติ ผักอร่อย จำกัด ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ…

SACICT เดินหน้าสืบสานพระราชณิธาน ส่งเสริม คุณค่าความเป็นไทย จัด กิจกรรมเสวนาและประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม วิทยากรคนดังตบเท้าร่วมเสวนาคับคั่ง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) เดินหน้าส่งเสริม คุณค่าความเป็นไทย อนุรักษ์สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพ จัด กิจกรรมเสวนาและประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม (Art and Craft Forum/Symposium 2020) ภายใต้ 3 หัวข้อ รากแห่งวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมแห่ง ASEAN อ่านต่อ…

ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง อาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ่านต่อ…

รมช.แรงงาน ขับเคลื่อนนโยบาย สร้าง–ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ ปั้นช่างแอร์คุณภาพ รับไลเซนส์

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนางสาวจรรยาพร อ่านต่อ…

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร อุปนายกสมาคมฯ นางสาวศศนัญ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันน้อมเกล้าประจำปี 2563 อ่านต่อ…

สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคม นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ…

เคทีซีส่งภาษามือชวนน้องๆ โสตศึกษาลงพื้นที่เวิร์คช้อปเพาะเห็ดออร์แกนิค ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

เมื่อเร็วๆ นี้ เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กว่า 50 คน ลงพื้นที่ร่วมเวิร์คช้อปภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน ปี 2 ที่ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ…

สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตป้องกันภัยสำหรับผู้สูงวัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิการป้องกันอุบัติภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมนันทนาการ อ่านต่อ…

สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย โครงการ “ยังไหวคลับ ฟันแฟร์”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคม นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสูงวัย ภายใต้ชื่อ "ยังไหวคลับ ฟันแฟร์" (Young Wai Club Fun Fair 2020 ) อ่านต่อ…

กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำโดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 3 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พร้อมพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบฝาย กปภ. รวมพลังสร้างฝายต้นน้ำ สานต่อที่พ่อทำ เพื่อสนองพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อ่านต่อ…

ก.แรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างแอร์ไลเซนส์ เพิ่มปริมาณ-คุณภาพด้านความปลอดภัย

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนางสาวจรรยาพร อ่านต่อ…

อว. จับมือร่วมกับ สธ. จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" วันที่ 14 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น 5 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ อ่านต่อ…

SCN มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างบุคคลากรทางการแพทย์

คุณนริศรา กิจพิพิธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีมอบทุน มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา อ่านต่อ…

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรที่มีรายได้น้อย อ่านต่อ…

วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก 2563 ร่วมผลักดันการรับรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดของผู้ป่วย

วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ประเทศไทยและทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน และสร้างความตระหนักถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งถือเป็นโรคร้ายที่มีอุบัติการณ์สูงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถือเป็นโรคที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งทางโลหิตวิทยา อ่านต่อ…

“เจษ- เจษฎพิพัฒ, เบียร์-พร้อมพงษ์, เจมส์-จตุรงค์” พาดูวิถีชีวิตเกษตรกรสู้ชีวิต พลิกวิกฤติ สู่เกษตรกรรมยั่งยืน!!

New Gen Hug บ้านเกิด รายการเรียลลิตี้ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เชื่อในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ล่าสุดเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายที่เหล่าดารานักร้อง อ่านต่อ…

2 นวัตกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัลในงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย”

ในงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย จัดโดย กองทัพบก และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พลเอก อัครเดช บุญเทียม รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 2 รางวัลแก่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม อ่านต่อ…

ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคคืนพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าว กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพแผ่นปูนซีเมนต์ปูทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก มีสภาพชำรุดตลอดทาง รวมทั้งตั้งข้อสังเกต กทม. ควรก่อสร้างทางเท้าและซ่อมแซมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานว่า สำนักเขตดินแดง อ่านต่อ…

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ Words Change the World คำพูดเปลี่ยนโลก เพื่อชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change โดยจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อ อ่านต่อ…

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

กิตติเดช คุ้มม่วง (ขวา) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้การต้อนรับนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี (ซ้าย) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสให้เกียรติร่วมเข้าประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมซีฮอส โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อ่านต่อ…

กิจกรรมกระโดดร่มทำลายสถิติโลก Jump for the Planet เตรียมกลับมาอีกครั้ง มุ่งระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศ

Jump for the Planet อีเวนต์กระโดดร่มทำลายสถิติโลก เตรียมกลับมาอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ ผู้ชมทั่วโลกจะได้เห็น Tomasz Kozlowski ผู้กล้าชาวโปแลนด์ พยายามสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการกระโดดร่มสูงที่สุดแทนที่สถิติเดิมของ Felix Baumgartner และ Alan Eustaceรับชมวิดีโอและภาพข่าวในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: อ่านต่อ…

เกษตรกรเลี้ยงหมู โอดต้นทุนเพิ่ม ขอกลไกตลาดทำงานเสรี ชี้หมูไทยถูกสุดในภูมิภาค

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสุกรในภูมิภาคเอเชียว่า ปัจจุบันราคาสุกรทุกประเทศในภูมิภาคนี้ปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาการขาดแคลนปริมาณสุกรในประเทศ ที่เสียหายจากโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ในสุกร ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2561 อ่านต่อ…