พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: (E-Testing) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบการ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาอิสระ รวม 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มีนาคม อ่านต่อ…

ก.แรงงาน จัดเวทีประลองทักษะที่สุพรรณบุรี วัดฝีมือเยาวชนด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประชันเยาวชนด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรณบุรี) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน กระทรวงแรงงาน ฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ หนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ทหารก่อนปลดประจำการ) สาขาช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อำเภอปาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วศ.อว. ร่วมกับ กองทัพเรือ(ทร.) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการทำ NQI ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ดร.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับ นาวาโทหญิงพัชรี ศิริมาก ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ และเรือตรีกิติพัทธ์ ทำทอง ช่วยราชการกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพิ่มพูลรายได้บ้านไม้ฮุง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มตำบลห้วยโป่งเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0 (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร) สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รุ่นที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านไม้ฮุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ…

กระทรวง อว. ออกประกาศกระทรวง 3 ฉบับรับมือโควิด-19

กระทรวง อว. ออกประกาศกระทรวง 3 ฉบับรับมือโควิด-19 เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน ยกเลิกฝึกงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้านได้ เหลื่อมเวลาการเข้างาน พักกลางวัน ลดความหนาแน่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปรรูปผ้า เพื่อการเพิ่มรายได้

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1/2563 เพื่อพัฒนาฝีมือในการแปรรูปผ้า และสร้างรายได้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งนอก หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 14 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการ ตรวจราชการแม่ฮ่องสอน

นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนโดยมีนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผล โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 อ่านต่อ…

วิศวะมหิดล ชวนน้องปลูกผักด้วยจักรยาน…เพื่อมื้อกลางวัน ร.ร.บ้านหอมเกร็ด

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แปลงผักขนาดกลางเขียวชอุ่ม ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำจากการปั่นจักรยานรดน้ำแปลงเกษตรของนักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ที่ผลัดเวรกันมาดูแลผลผลิตเพื่อมื้อกลางวันแสนอร่อยและปลอดจากสารเคมีรศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า แนวคิดปลูกผักด้วยจักรยาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19

นางสาวทักษภร เสรีชาติ หัวหน้าฝ่ายแผนและประเมินผล ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 เช่น การล้างมือบ่อยๆกินร้อน ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ให้แก่ แม่บ้าน คนสวน ยาม อ่านต่อ…

บริษัท ซีพีแรม จำกัด วาง 9 มาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวัง กรณี COVID-19 ภายในบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ

ซีพีแรม ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก ยึดมั่นปณิธานองค์กรในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหารตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กรอย่างเข้มงวด และเคร่งครัด อ่านต่อ…

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด เปิดจุดรวบรวมกระจายผลผลิต พร้อมเชื่อมโยงตลาดกับเอกชน สมาชิกพอใจมีรายได้มั่นคง

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด เชื่อมโยงตลาดกับเอกชนรับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่ของสมาชิก ใช้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด ช่วยพยุงราคาผลผลิต สมาชิกและเกษตรกรพึงพอใจให้ราคาดี สร้างรายได้นายสุดเขตร ชาติพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 6 อำเภอฝาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฅนเหล็กมินิมาราธอนหนุนการศึกษาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนสองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน- วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS- SUS, JSGT) อ่านต่อ…

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ผู้บริหาร ข้าราชการ จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ให้แก่คณะผู้บริหารพนักงานราชการ ภายในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำหรับกิจกรรม 5 ส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม

อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมี อนุชา จันทรเกษร สมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ เกริกไกร นาสมยนต์ เยาวลักษณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แทนความห่วงใย

นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร รพ.บางมด พร้อมด้วย นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด และ นพ.เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด จัดมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา รวมมูลค่าทุนประกันกว่า 400 ล้านบาท อ่านต่อ…

ความร้อน VS ความเย็น วิธีไหนฆ่าไขมันตายเกลี้ยงได้ดีกว่ากัน

ถ้าพูดถึงไขมัน หลายๆ คนคงจะนึกขยาดกับศัตรูตัวร้ายของหุ่นสวย แถมถ้าเกิดมีไขมันสะสมตรงส่วนใดของร่างกายแล้ว พอจะกำจัดออกไปมันช่างยากแสนยากชนิดที่ว่าแค่ควบคุมอาหารกับออกกำลังกายอาจไม่เร็วทันใจคนที่มีเวลาให้กับตัวเองน้อยเช่นคุณ บางคนเลยหันไปพึ่งการศัลยกรรมอย่างการดูดไขมัน อ่านต่อ…

วว.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้การเกษตร วิจัยพัฒนาถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง

เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก ปลูกทุเรียน มังคุด สับปะรด เป็นผลไม้เศรษฐกิจหลัก ในการตัดแต่งกิ่งทำให้มีเศษกิ่งไม้จำนวนมาก อีกทั้งบางครั้งประสบปัญหาผลไม้ร่วงหล่นจากต้นก่อนการเก็บเกี่ยว โดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ โรคและแมลงรบกวน หรือการปลิดผลบางส่วนทิ้งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อ่านต่อ…

“โฮปฟูล” ส่งต่อความหวัง ผ่านกำลังใจ เดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก เบต้าแคล (BETACAL) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การดูแลของบริษัท โฮปฟูล จำกัด ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโควิด-19 (Covid-19) อ่านต่อ…

MQDC ร่วมกับ ททท. และ RSTA มอบรางวัลภาพถ่ายแห่งแรงบันดาลใจจากเทศกาล สุดยิ่งใหญ่ “Beautiful Bangkok 2020: A Blossom of Happiness”

– บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) จัดพิธีมอบรางวัล 10 ผู้ชนะจากการประกวดถ่ายภาพ Beautiful Bangkok 2020: A Blossom of Happiness อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถวายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด แด่วัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานถวายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ในโครงการ บุญรักษา ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) โดย นายกันตพร หาญพาณิชย์ อ่านต่อ…

เชฟยูสึเกะ ทาคาดะ จากร้าน La Cime คว้ารางวัล “Inedit Damm Chefs’ Choice Award” จากงานประกาศรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

เชฟยูสึเกะ ทาคาดะ จากร้านอาหาร La Cime ในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล Inedit Damm Chefs’ Choice Award ประจำปี 2563 จากงานประกาศรางวัล 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s 50 Best Restaurants) โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการโหวตของบรรดาเพื่อนเชฟ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ หนุนเกษตรกรสร้างรายได้ เผยอนุมัติสินเชื่อเลี้ยงสัตว์ โคขุน-แพะขุน แล้วใน 4 จังหวัด 13 กลุ่ม รวม 65 ล้าน

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกรไม่หยุด เผยอนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้เกษตรกรโคขุนและแพะขุนแล้ว 4 จังหวัด 13 กลุ่ม รวมวงเงิน 65 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องนายอลงกรณ์ พลบุตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่นปี 2563 จำนวน 29 รางวัล

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานมอบรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์ มีนานี้สตาร์ทเครื่อง ดันงบ 3,100 ล้านบาท จ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ 10,674 คน บรรเทาผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง

กระทรวงเกษตรฯ ดีเดย์เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ใน 208 โครงการของกรมชลประทาน จ้างงานได้ถึง 10,674 คน เริ่มเดือนมีนาคมนี้ จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-58,000 บาท/คน อ่านต่อ…

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ่านต่อ…

ทีโอที สนองนโยบายรัฐ Work from Home เริ่ม 18 มี.ค. 63

ทีโอที ขานรับนโยบาย Work From Home ของรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับมาตรการลดการออกจากบ้านไปในที่ชุมชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อ่านต่อ…

รัฐ-เอกชน-ชุมชน ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ใช้ ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ พาไทยรอดภัยแล้ง

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ต้องเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี เพราะภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงกว่าร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อปี น้ำในเขื่อนเริ่มลดระดับจนแห้ง ยิ่งกว่านั้น กรมอุตุนิยมวิทยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่งร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ 14”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เฮงลิสซิ่ง นำโดย นางอำไพลัคน์ จิรภัทรพิมล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมใน งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ 14 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ชูแอปพลิเคชัน “TAS2GO” ปรับการบริการสู้โควิด-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ่านต่อ…

กสร. เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุทั่วประเทศ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เดทตอล ร่วมรณรงค์ปกป้องคนไทย สนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เดทตอล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคส่วนบุคคลและพื้นผิว โดยนางสาววราภรณ์ ทับทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายทางการแพทย์ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมปกป้องคนไทย รณรงค์การมีสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างจริงจัง อ่านต่อ…

“เฉลิมชัย” ใส่ใจ สั่งพ่นฆ่าเชื้อกันโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากเยอรมัน ทั่วกระทรวงเกษตรฯ

รมว. เฉลิมชัย ห่วงใยข้าราชการและเกษตรกรที่มาติดต่อ สั่งจัดเต็มกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งพ่นฆ่าเชื้อกันโรคโควิด-19 ทั่วกระทรวงเกษตรฯ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากเยอรมัน พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังผลกระทบสินค้าเกษตร และการลักลอบนำเข้าผลผลิตเกษตรตามชายแดนช่วงภัยและโควิด-19 ระบาดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เบอร์แทรมร่วมส่งกำลังใจ มอบยาดมเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ 10,000 ชิ้น งาน One for all – ร่วมใจสู้โควิด-19

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แบรนด์ เซียงเพียว และ เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ตอกย้ำปณิธานในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน โดยคุณมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ทายาทผู้บริหารบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “มองต์เฟลอ” มอบโชคจากกิจกรรม “Wonderful Trip in France+ Switzerland”

นายวระ พันธ์กมล(ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)ผู้จัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มองต์เฟลอจับรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกลุ้นรางวัลในกิจกรรม Mont Fleur Wonderful Trip in France +Switzerlandโดยครั้งนี้ได้มอบiPhone 11 Pro 256 GB2เครื่อง และ Apple Watch S4 GPS+ Cellular อ่านต่อ…

รมว.วธ. สั่งคุมเข้มร้านเกม คาราโอเกะ ป้องกันติดเชื้อโควิด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน อ่านต่อ…

เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์บริจาคเงินสบทบทุนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ ภายใต้การบริหารของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ล่าสุดในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NPS มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตแก่โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแก่เยาวชน อ่านต่อ…

วศ.อว. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การย้อมสีเส้นกกและไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มทอเสื่อบ้านโสกกล้า ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีสมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ เข้าร่วมอบรม 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทอเสื่อฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: NPS จัดโครงการ “เยาวชนหัวใจสีเขียว”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ เยาวชนหัวใจสีเขียว (Green Heart Green School) ณ โรงเรียนบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

กทม.ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล – แนะใช้ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ อ่านต่อ…

‘กรุงศรี ออโต้’ บุก ‘งานอาร์ต’ ได้ผล คนรุ่นใหม่รู้สึกเป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมแชร์ไอเดีย ป้ายจราจรสุดเก๋

ผ่านไปแล้วกับงานอาร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Design Week 2020 ที่ให้หนุ่มสาวชาวกรุงได้เดินชมผลงานศิลปะ งานดีไซน์สร้างสรรค์ เพื่อตามหาแรงบันดาลใจ หรือนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติงานนี้ไม่ได้มีเพียงภาครัฐ อาร์ตตัวพ่อ เจ้าแม่แฟชั่น หรือนักออกแบบเท่านั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สภากาชาดไทย

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย คุณวารี พลไพศาล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ เครือเฮอริเทจ ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…