พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

If You Were Injured By A Malfunctioning Takata Airbag, You May Still Be Eligible For Compensation Through The Special Master’s And Trustee’s Claim Process For Personal Injuries Or Wrongful Death

The following statement is being issued by Professor Eric D. Green, Special Master for the Department of Justice’s Takata Airbag Individual Restitution Fund and Trustee of the Tort Compensation Trust Fund Created in the Takata Bankruptcy Cases.Takata Defective Airbag Claims
Professor Eric D. อ่านต่อ…

เจ้าหน้าที่พิเศษ/ทรัสตีในคดีถุงลมนิรภัยทาคาตะออกแถลงการณ์แจ้งผู้ได้รับความเสียหายจากคดีนี้อาจยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้

ศาสตราจารย์เอริก ดี.กรีน เจ้าหน้าที่พิเศษสำหรับกองทุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบุคคลที่ได้รับความเสียหายในคดีถุงลมนิรภัยทาคาตะ (Takata Airbag Individual Restitution Fund) ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และทรัสตีกองทุนทรัสต์เพื่อชดเชยการละเมิด (the Tort Compensation Trust Fund) ที่ตั้งขึ้นในคดีล้มละลายของทาคาตะ อ่านต่อ…

SSI จัดสัมมนา “SSI Steel Construction Forum” ส่งเสริมความรู้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดงานสัมมนา "SSI Steel Construction Forum" เผยแพร่วิทยาการ ความรู้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ วิศวกรนักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดีป้า จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand Digital Society”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand Digital Society" ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 54 ท่าน อาทิ คุณชยันต์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “อากะ” แบ่งปันความสุขสู่สังคม

"อากะ" (AKA) ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ยากินิคุ นำโดย คุณสุจันทร์ภา พลางกูร (ที่ห้า จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแบรนด์ปิ้งย่างและคาเฟ่ แบรนด์อากะ ภายใต้บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 100,000 บาท อ่านต่อ…

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กทม.เร่งแก้ไขปัญหาจากการปรับปรุงทางเท้าถนนอังรีดูนังต์

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพทางเท้าและผิวจราจรบริเวณป้าย รถโดยสารประจำทางหน้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ ภายหลังการปรับปรุงทางเท้าที่ยังมีสภาพไม่เรียบร้อยรวมทั้งทางเท้าและผิวจราจรสูงขึ้น อ่านต่อ…

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหารสอนการล้างมือและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี โดยพยาบาลวิชาชีพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ให้ทาน ประจำปี 2562

เทศกาลประจำปี : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี ปิดทองไหว้พระสมเด็จพระพุทธโคดม ประเพณีทิ้งกระจาด ให้ทาน ประจำปี 2562 ณ วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 โดยมี พระเทพปริยัติกวี อ่านต่อ…

แลคตาซอย ลุยภาคเหนือสนับสนุนเวิร์คชอป แนะทักษะกีฬาเชียร์ลีดดิ้งกับเยาวชน ก่อนเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศ

แลคตาซอย ลุยภาคเหนือสนับสนุนเวิร์คชอป แนะทักษะกีฬาเชียร์ลีดดิ้งกับเยาวชน ก่อนเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศ แลคตาซอย เดินสายขึ้นเหนือ สนับสนุนกิจกรรมเวิร์คชอปแนะทักษะ เทคนิคกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ตุลาคมนี้
นางสาวพรรวนา อ่านต่อ…

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan) ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หารือประเด็นความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน

ความร่วมมือด้านเกษตร: นายประภัตร โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ ดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เข้าพบ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเกียรติบัตรทีมธุรกิจที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น

มอบเกียรติบัตร : ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับทีมธุรกิจของวิทยาลัยพณิชยการบางนา ซึ่งเป็น1ใน20ทีมธุรกิจที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 120 คน ณ โรงแรมทาวน์ อ่านต่อ…

เนสท์เล่คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019 หนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า และนางร็อคเซน่า คอร์ฮา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนสท์เล่ อินโดไชน่า กับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2019 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2019) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงเกษตรฯ หนุนกระจายรายได้อาชีพเลี้ยงโคนม

"รมช.มนัญญา" มอบนโยบาย อ.ส.ค. สืบสานพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนม หนุนกระจายรายได้ให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สน.ประเวศ เพิ่มมาตรการคุมเข้มจัดอบรม ป้องกันเหตุอาชญากรรม

นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป (ที่4 จากซ้าย) และ นายจิราเมศร์ ชื่นเจริญกวีวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ที่6 จากซ้าย) ร่วมกับ พ.ต.ท.กิตติพงษ์ สิมมาลี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม อ่านต่อ…

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ร่วมเสวนา ‘สื่อสร้างสรรค์’ กับกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมความกตัญญูในสังคมไทย

"เสวนาสื่อสร้างสรรค์" – กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ นำโดย นายอธิป ศิลป์พจีการ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และนายสุชัย วชโรดมทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการบริหารสื่อดิจิทัลโซเชียลแพลตฟอร์มและกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ บริษัท อยุธยา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โทลล์เวย์มอบหมวกกันน็อคให้กับโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ได้มอบหมายให้ นายวิทวงศ์กาญจนชมภู (คนที่ 3 จากซ้าย) ผจก.แผนกศูนย์ควบคุมการปฎิบัติการและจัดการจราจร ของบริษัทฯ หมวกกันน็อคจำนวน 50 ใบ ให้กับโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โดยมี นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช (คนที่ 3จากขวา) อ่านต่อ…

The Story of Mom & Me: The Embrace of Love ทรูชวนลูกค้ากอดแม่ให้ชื่นใจ แล้วพาแม่อิ่มอร่อยมื้อพิเศษวันแม่ที่ CP-Hilai Harbour Restaurant ไอคอนสยาม

เนื่องในวันแม่ปีนี้ ทรู ชวนกอดแม่ให้ชื่นใจ กับกิจกรรม "The Story of Mom Me" ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด The Embrace of Love ที่จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขตอบแทนคุณแม่ด้วยหลากหลายความพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม ซึ่งในวันแม่ที่ผ่านมา กลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม อ่านต่อ…

คู่รักนักวิ่ง พุฒิ-พุฒิชัย – จุ๋ย วรัทยา ชวนร่วมงาน TMB | ING PARKRUN 2019 งานวิ่งแห่งปีที่ #ดีต่อใจ ระดมทุนช่วยค่าผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

กลับมาอีกครั้งกับ งานวิ่งแห่งปีที่ #ดีต่อใจ สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล "TMB | ING PARKRUN 2019" โดย ทีเอ็มบี ร่วมกับ ไอเอ็นจี แบงก์ ที่ทุกคนรอคอย พร้อมสานต่อแนวคิด ‘You canMake THE Difference’ ซึ่งได้คว้าตัวคู่รักนักวิ่งสายบุญ พุฒิชัย เกษตรสิน และ วรัทยา นิลคูหา อ่านต่อ…

เตรียมรับมือโรคดอกเน่าในดาวเรือง

อากาศร้อนชื้นและมีฝนตกบางพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกดาวเรือง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองเฝ้าระวังการระบาดของโรคดอกเน่า มักพบได้ในระยะติดดอกดาวเรือง โดยจะพบแสดงอาการเริ่มแรกที่กลีบดอกมีลักษณะฉ่ำน้ำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากปลายกลีบดอกไปหาโคนดอก อ่านต่อ…

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามภารกิจประจำปี 2562 รอบที่ 2 และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย หมู่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ อ่านต่อ…

Gossip News: ศาสตราจารย์ น.พ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “Paw It Forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์”

คนไข้ก็ช่วย สัตว์ป่วยก็ไม่ละทิ้ง ศาสตราจารย์ น.พ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ "Paw It Forward เพื่อศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์" เชิญชวนคนรักสุนัขร่วมสมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัด แลกรับเสื้อยืดและกระเป๋าเก๋ๆ พร้อมกิจกรรมดีๆ ในงาน "Dog’s Ville 2019" อ่านต่อ…

วธ.ร่วมมือกต.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เผยแพร่พระราชกรณีกิจด้านอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไทย พร้อมผลักดันผ้าไทยสู่สากล จัดนิทรรศการ-แฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย-สาธิตทอผ้าที่ญี่ปุ่น 19-26 ส.ค.นี้

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ประภาวดี ตั้งคุณาพันธุ์ และ คุณายุทธ เดชอุดม ร่วมงานด้วย ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.บุคคลในภาพ อ่านต่อ…

Super Poll โพล สส กรุงเทพมหานคร กับ ตำรวจ ภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พฤติกรรม ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับ ตำรวจภูเก็ต กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในโลกโซเชียล จำนวนทั้งสิ้น 10,401 ตัวอย่าง อ่านต่อ…

Zero Waste Weekend ชวนทุกคนมารักษ์โลกให้มากขึ้น และสร้างขยะให้น้อยลง

เค วิลเลจ อยากชวนทุกคนมารักษ์โลกให้มากขึ้น และสร้างขยะให้น้อยลง ในงาน "Zero Waste Weekend ธรรมชาติ..คืนชีวิต" ครั้งที่ 1 ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก กว่า 40 ร้านค้า ให้คุณได้ร่วมเดินชม ช็อป และเสพสาระน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าและอาหารแนว Eco-Friendly อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดาต้า เพาเวอร์ มอบผ้าห่มแทนใจบอกรักแม่ ปีที่ 3

บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมากว่า 30 ปี ภายใต้แบรนด์ ดาต้า ( DATA ) " เชื่อในสิ่งที่ดีที่สุด " ร่วมรำลึกพระคุณแม่ จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มแทนใจ ให้แก่คุณแม่ผู้ยากไร้ที่ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR อ่านต่อ…

เคที ออพติค จับมือ “โรเด้นสต๊อก” ผู้นำจากเยอรมัน อัพเดทเทรนด์แว่นตาแฟชั่น ชวนนักแสดงหนุ่มหล่อ เจษ [เจษฎ์พิพัฒ] ร่วมงาน “Open House Rodenstock” สาขาเมกาบางนา

เคที ออพติค ผู้นำด้านการดูแลสายตาและศูนย์รวมแว่นตาแบรนด์ระดับชั้นนำ โดยนำเสนอแว่นตาแฟชั่นแนวโมเดิร์นและมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อให้กลายเป็นองค์ประกอบในการแต่งตัวที่ "อินเทรนด์" สอดรับกับทุกบุคลิกของคนรุ่นใหม่ ที่มีความหลากหลายในทุกเพศและวัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีกับกลุ่มแฟนคลับ เป๊ก ผลิตโชค ในกิจกรรมลดโลกเลอะกับผลิต ภายใต้แคมเปญ Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ

บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัดได้เข้าร่วมในกิจกรรม "ลดโลกเลอะกับผลิต" ของเหล่าแฟนคลับนักร้องหนุ่มเป๊ก ผลิตโชค ในการรณรงค์เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมถักอวนใส่ขยะเพื่อมอบให้กับเรือประมง บริเวณหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี ภายใต้แคมเปญ Amazing ไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการตำรวจ ชนะเลิศเหรียญทอง มวยตำรวจโลก

ม.หอการค้าไทย ขอแสดงความยินดี กับ ส.ต.ท.ทนง บุญเพลิง นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ บก.น.6 บช.น. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันมวยตำรวจโลก ประจำปี 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านต่อ…

มจพ. เจ้าภาพจัดการประชุม ทปอ. และ สออ. ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ ประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรู้จักแหล่งที่มาของ "กระดาษจากคันนา" อ่านต่อ…

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนและส่งเสริมการบริจาคดวงตา ผ่านโครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562" พร้อมมอบโล่ขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. อ่านต่อ…

รับมือฝนทิ้งช่วง ด้วยสารอุ้มน้ำโพลิเมอร์

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย แนะนำ โพลิเมอร์ สารอุ้มน้ำจากอนุพันธ์ของคาร์โบไฮเดรต มีลักษณะเป็นเกร็ดแห้งคล้ายเกลือ ใสกว่าเล็กน้อย เมื่อนำไปแช่น้ำให้พองขยายตัวจะสามารถดูดกักเก็บน้ำเข้าไปได้มากถึง 200 เท่า อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้ การพัฒนาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีของภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ…

ทีมแพทย์ BSL ได้เข้าร่วมการประชุมในงาน “ทศวรรษของความสำเร็จกับการยกกระชับผิว”

นพ.วุฒินันท์ สิทธิผลวนิชกุล และ พญ.วิภาณี อัครภูษิต ทีมแพทย์จาก BSL Clinic ได้เข้าร่วมการประชุมในงาน "ทศวรรษของความสำเร็จกับการยกกระชับผิว" โดย Dr. Fabi ได้บรรยายถึงการยกกระชับไม่เพียงแต่ผิวหน้าและลำคอ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการที่ทำให้ผิวที่เหี่ยวย่น อ่านต่อ…

อดีตทหารช่างผันชีวิตยึด“เกษตรทฤษฎีใหม่” ปลูกทุกอย่างที่กิน รายจ่ายลด รายได้เพิ่ม ครอบครัวมีสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย/ปี อ่านต่อ…

ทุกพลังการวิ่งของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็กได้

ทุกพลังการวิ่งของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็กได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 หรือ Run for Child Protection #1"มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก อ่านต่อ…

SACICT ลงใต้ เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 4 ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา

นายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สตูดิโอสีจากธรรมชาติ by จระเข้

คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) คุณพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) คุณโยธิน ยมลยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย (ที่ 6 จากซ้าย) และคุณสุภกิตติ์ เตชดนัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย BU Color (ที่ 7 จากซ้าย) บริษัท จระเข้ อ่านต่อ…

ขับรถโบราณ เที่ยวชานกรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เรียนรู้สู่โลกศิวิไลซ์”

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย รวมสมาชิกจัดขบวนรถโบราณ และรถคลาสสิคกว่า 40 คัน ขับเที่ยวชมสถานที่สำคัญ เส้นทางจากชานเมือง เข้ากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: GPSC รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2562 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีเค พาวเวอร์ มอบสิ่งของช่วยน้ำท่วมเมืองนาน สปป.ลาว

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ "CKP" มอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 358 ครัวเรือน นอกจากนี้ อ่านต่อ…

“ละโว้เกมส์” กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ชูคำขวัญ “อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา”

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)ลพบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน อ่านต่อ…

เปิดงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) มุ่งเน้น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 "BDMS Academic Annual Meeting 2019" ทรงเน้นย้ำถึง ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างสูง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" อ่านต่อ…

ชวนคุณร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม ในคอนเสิร์ตเดี่ยวบน CENTER STAGE ครั้งแรกของ เจ-เจตริน วรรธนะสิน

บริษัท ไอซ์เบิร์ก เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ไอซ์เบิร์ก ดริงค์ (Iceberg Drink) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ "J ADRENALINE 360 องศา Concert" (เจ-อะดรีนาลิน-สามร้อยหกสิบองศา) คอนเสิร์ตเดี่ยวบน CENTER STAGE ครั้งแรกของ เจ-เจตริน วรรธนะสิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบสินไหมมรณกรรมจำนวน 279,917 บาท ให้แก่ทายาทหนี่งในผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุรถบัสพนักงานตกข้างทาง จ. อยุธยา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางปราณี เจียรนัย (ที่ 5 จากขวา) รองประธานอาวุโส แผนกพัฒนาสัมพันธ์องค์กร ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายรักษพร รักษ์งาร (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย อ่านต่อ…

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กทม.วางมาตรการควบคุมความปลอดภัยเครนก่อสร้าง

กทม.วางมาตรการควบคุมความปลอดภัยเครนก่อสร้างนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยตามที่ นายภาส ภาสสัทธา ส.ก. เสนอญัตติในที่ประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม.กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อสร้างอาคารให้ มีความปลอดภัย อ่านต่อ…

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กวดขันจับปรับผู้กระทำผิดจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

กวดขันจับปรับผู้กระทำผิดจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามที่สื่อมวลชน ระบุภายหลัง กทม. เพิ่มโทษจับปรับขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท พบว่ามีการจับปรับผู้กระทำผิดได้น้อยมาก ซึ่งขัดต่อความเป็นจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ายังเห็นผู้ขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าจำนวนมากนั้น
นายจ อ่านต่อ…

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง พิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

พิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง รถไฟฟ้าลอนดอนแนะบทเรียน กทม. อ่านต่อ…

“แจนโล่” มาน้อยแต่เต็มที่ตลอดสัปดาห์ พร้อมพัฒนาเพื่อผู้ชมในรายการ “ข่าวสั้น โมชั่น นิวส์”

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกาศเลือดใหม่ ที่พร้อมทุ่มเทเพื่องานข่าวอย่างเต็มที่ ล่าสุด "แจนโล่-ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์" ได้โอกาสทำหน้าที่ผู้ประกาศยืนหนึ่ง ในรายการ "ข่าวสั้น Motion News" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00 น./ 12.00 น./ 14.00 น. และ 17.30 น. ช่อง MONO29 (โมโน อ่านต่อ…

ไทย เจ้าภาพการประชุม IRRDB จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางข้น ร่วมหาแนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศสมาชิก เพื่อเกษตรกรรายย่อยอยู่ได้อย่างมั่นคง

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เจ้าภาพจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางฯ ของกลุ่มประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board) หรือ IRRDB สนับสนุนให้เกิดการแปรรูป เพิ่มมูลค่า พัฒนาแนวทางการใช้ยางพาราภายในประเทศของสมาชิก อ่านต่อ…

กรมประมง…เตรียมระดมนักวิชาการตัวท็อปจากทั่วประเทศ โชว์สุดยอดงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ 27 – 28 ส.ค. นี้

กรมประมงกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่งภายในงานได้รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้มากมาย อาทิ การจัดเสวนาความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TPOLY เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ประจำปี 2562 พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน TPOLY) โดยมีคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วม โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด“โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ "ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อ่านต่อ…

ทีโอที ร่วมเสนอมุมมอง ความท้าทายในการเอาชนะการทุจริตฯ ในงานสัมมนา นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

เร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.ทีโอที) เสนอ"มุมมอง อ่านต่อ…

ETDA เปิดเวทีปล่อยของ เฟ้นหาสุดยอดทีม Thailand CTF Competition 2019

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีประลองฝีมือ ชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจร่วมแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 พร้อมดันคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนแข่งระดับโลกในงาน Security Contest 2019 (SECCON 2019) ณ อ่านต่อ…

ลูกค้า TOT fiber 2U จ่ายค่าบริการ ผ่าน www.tot.co.th/eservice ลุ้นรับ Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท 20 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค.62

ลูกค้า TOT fiber 2U จ่ายค่าบริการ ผ่าน www.tot.co.th/eservice ลุ้นรับ Gift Voucher Central มูลค่า 500 บาท 20 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค.62นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า TOT eservice อ่านต่อ…

ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์เชิดชูเกียรติ 100 ปีชาตกาล ‘กำพล วัชรพล’ บุคคลสำคัญของโลก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากรเชิดชูเกียรติ 100 ปี ชาตกาล ‘กำพล วัชรพล’ บุคคลสำคัญของโลกคนที่ 28 ของไทยด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา สำหรับตราไปรษณียากรชุดดังกล่าว เป็นภาพวาดลายเส้นฝีมือ "ชัย ราชวัตร" นักวาดการ์ตูนล้อเลียนการเมืองชื่อดังในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อ่านต่อ…

Henley & Partners เผยผลกระทบของ Brexit แบบไร้ข้อตกลงในประเด็นสิทธิของหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักร ก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น

อีกเพียงสิบสัปดาห์ก่อนจะถึงวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งเป็นเส้นตายที่สหราชอาณาจักรแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ชาวอังกฤษก็มีความกังวลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของหนังสือเดินทางที่จะลดน้อยลง ขณะนี้ชาวอังกฤษหลายล้านคนได้เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี… รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 รับรางวัลเณศไอยรา ประเภท “รายการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลเณศไอยรา ในงานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี" เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล สื่อมวลชน และองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศ ในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น อ่านต่อ…

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ “แต้มต่อชีวิต” จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมชวนคนไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือผู้อำนวยการและตัวแทนจาก 11 โรงพยาบาลรัฐ ชั้นนำจากทุกภูมิภาค เปิดตัวโครงการ "แต้มต่อชีวิต" สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ ด้วยการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรกรุงศรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. อ่านต่อ…

มกอช. ชูสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้และแสดงเครื่องหมายบรองมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้อง พร้อมชูศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ จับมือแพนทั่ม แบรนด์พริ้นเตอร์ชั้นนำ มุ่งเน้นบริการหลังการขายครบวงจร รองรับฐานลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ PANTUM (แพนทั่ม) แบรนด์ชั้นนำด้านพริ้นเตอร์และโซลูชั่นงานพิมพ์ แต่งตั้งซินเน็คฯ เป็น Authorized Service Center ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ PANTUM พริ้นเตอร์ อ่านต่อ…

24 สิงหาคมนี้ รฟม. และ BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 2 สถานี (สถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า)

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง บางแค จากสถานีวัดมังกร สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นั้นปัจจุบัน อ่านต่อ…