ตุลาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diversified ประกาศซื้อกิจการ Rutledge AV หวังแจ้งเกิดในตลาดออสเตรเลีย

แผนซื้อกิจการครั้งนี้จะต่อยอดความสำเร็จที่มีอยู่เดิมในภูมิภาค EMEA และ APAC พร้อมยกระดับการทำธุรกิจของ Diversified ให้ครอบคลุมทั่วโลกยิ่งขึ้น
Diversified ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ขอประกาศการซื้อกิจการของ Rutledge AV ซึ่งเป็นผู้วางระบบชั้นแนวหน้าของออสเตรเลีย อ่านต่อ…

แนะวิธีปราบหนอนหัวดำมะพร้าว

เฝ้าระวังสวนมะพร้าวในช่วงที่มีอากาศร้อน และมีฝนตกบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว สามารถพบได้ทั้งในระยะที่ต้นมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว จะพบตัวหนอนเข้าทำลายแทะกินผิวใต้ทางใบมะพร้าว จากนั้น อ่านต่อ…

สอศ. เชิญบุคคลร่วมสมัครประธานและกรรมการบอร์ดอาชีวะ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบกับกฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก อ่านต่อ…

ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พลิกโฉม สวทน. สู่ สอวช. “กิติพงค์” พร้อมนำทีมสร้างอนาคตประเทศ ครอบคลุมทั้งด้านการอุดมศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ รัฐบาลได้ริเริ่มการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ โดยรวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 34 จังหวัด เร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 34 จังหวัด รวม 112 อำเภอ 259 ตำบล 661 หมู่บ้าน อ่านต่อ…

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 – 28 พ.ค.นี้

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 28 พ.ค.นี้ ส่วนกลางจัดขึ้น ณ สนามหลวง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด จัดแสดงโขน-การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค-นานาชาติ-มหกรรมลูกทุ่งไทย การแสดงแสง สี เสียง "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ"- ละครเพลงในสวนฝัน "ผสานใจภักดิ์ อ่านต่อ…

เร่งเจรจาการค้า ‘ไทย-ตุรกี’ ปูทางประตูส่งออกสินค้าเกษตร สู่ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (Thailand-Turkey Free Trade Agreement : THTRFTA) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี อ่านต่อ…

Bradesco – Filing of 2018 Form 20-F

Banco Bradesco S.A. (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO and Latibex: XBBDC) informs that its Form 20-F for 2018 was filed with the United States Securities and Exchange Commission (SEC) on this date.Shareholders and the holders of American Depositary Receipts – ADRs can request copies of the 2018 อ่านต่อ…

Bradesco นำส่งรายงานประจำปี 2561 (Form 20-F)

Banco Bradesco (B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO และ Latibex: XBBDC) ขอแจ้งว่า บริษัทได้นำส่งรายงานประจำปี 2561 ในฟอร์ม 20-เอฟ (Form 20-F) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) แล้วในวันนี้ (30 เม.ย.)ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบรับฝากหุ้น American Depositary Receipts (ADRs) อ่านต่อ…

รัฐบาลมอบเกียรติบัตร-เข็มเกียรติคุณ แก่ชาวประมง NGO เอกชน ภาครัฐ ร่วมปลดล็อคประมงไอยูยู

"บิ๊กตู่" ปลื้มประมงปลดใบเหลือง IUU จัดพิธีมอบใบประกาศ และเข็มเกียรติคุณ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวประมง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ "พลเอกฉัตรชัย" ย้ำไทยพร้อมผลักดันการต่อต้าน IUU เป็นวาระร่วมอาเซียนวันนี้ ( 1 พ.ค.62) ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

สนข. เชิญชวนร่วมโหวตผลงาน VR จากทีมผู้ชนะเลิศในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

มาถึงโค้งสุดท้ายจริงๆ กับรางวัลป็อปปูล่าโหวต จากทีมผู้ชนะเลิศในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน โดยเปิดโหวตผลงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 8.00น. ปิดโหวต วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 24.00 น. โดยมีทีมคนบ้านเฮา ม. ราชภัฏเชียงราย ออกแบบประกวดพื้นที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 01/05/2562

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ…

Snowflake Appoints Frank Slootman As Chairman And CEO

Snowflake Inc., the only data warehouse built for the cloud, today appointed Frank Slootman as its Chairman and Chief Executive Officer. Former CEO, Bob Muglia, has left the company after leading Snowflake through five years of unprecedented growth.Between 2011 and 2017, Slootman was Chairman and อ่านต่อ…

Snowflake แต่งตั้ง “แฟรงค์ สโลตแมน” ดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอ

Snowflake Inc. ซึ่งเป็นคลังข้อมูลเพียงแห่งเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อระบบคลาวด์ แต่งตั้ง แฟรงค์ สโลตแมน เป็นประธานและซีอีโอ เนื่องจาก บ๊อบ มูเกลีย อดีตซีอีโอได้ลาออกจากบริษัท หลังจากที่นำ Snowflake สู่การเติบโตอย่างคาดไม่ถึงตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาสโลตแมน เคยดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ ServiceNow อ่านต่อ…

วันดนตรีแจ๊สสากลประจำปี 2562 ปิดฉากการเฉลิมฉลองทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเสิร์ตรวมดาวที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ หลายพันรายการจัดขึ้นใน 195 ประเทศ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก
หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมดนตรีแจ๊สกว่าหลายพันรายการใน 195 ประเทศครอบคลุมทุก 7 ทวีปทั่วโลก วันดนตรีแจ๊สสากลประจำปี 2562 ได้ปิดฉากลงอย่างอลังการในเย็นวันนี้ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ด้วยการแสดง All-Star Global อ่านต่อ…

แถลงการณ์จากคณะกรรมการบริหาร Snowflake ต่อการลาออกของบ๊อบ มูเกลีย

คณะกรรมการบริหารบริษัท Snowflake ขอแสดงความขอบคุณต่อ บ๊อบ มูเกลีย สำหรับความพยายามและความทุ่มเทอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย เพื่อสร้างธุรกิจของ Snowflake มาตลอดระยะเวลา 5 ปี บ๊อบ เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบอย่างมาก และได้สร้างชื่อเสียงอันเป็นเลิศให้กับพวกเรา เรารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับ บ๊อบ อ่านต่อ…

Statement From The Snowflake Board Of Directors

The Snowflake Board of Directors would like to thank Bob Muglia for his tireless effort and dedication to building the Snowflake business over the past five years. Bob is a high integrity leader and leaves us with an excellent reputation. We look forward to working with Bob through this transition อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์น้อมถวายความจงรักภักดี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในโอกาสที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อ่านต่อ…

“ทับทิม อัญรินทร์” พีดีมิสแกรนด์ กรุงเทพฯ ชวน 15 สาวงามผู้เข้าประกวด เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู

หลังจากคัดเลือกสาวงามผู้เข้าประกวด "มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2562" รอบสุดท้ายจำนวน 15 คน ทับทิม- อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2562 (Provincial Director Miss Grand Bangkok 2019) หรือ PD ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับผู้เข้าประกวด อ่านต่อ…

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “60 ปี จันทิมา เขียวแก้ว นิเทศศาสตร์ ณ ทางแยก”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จัดงานสัมมนาทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ "60 ปี จันทิมา เขียวแก้ว นิเทศศาสตร์ ณ ทางแยก" ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทางด้านนิเทศศาสตรการตลาดได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…

ทช. เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปี 2562 เผยอยู่ในระดับที่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงเดือน เมษายน- พฤษภาคม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ร่วมมือกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ขั้นสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ และให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องฝึกอบรมสัมนา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ อ่านต่อ…

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือแกร็บ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 2 ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บไบค์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ครั้งที่ 2 ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บไบค์ (GrabBike) เพื่อให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ อ่านต่อ…

สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

วันที่ 29 เม.ย.62 ฝ่ายแผนงานและประเมินผลโดยจ.ส.อ.หนึ่ง ทองนึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมให้คำปรึกษากับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่ 7 แก่โรงงานน้ำทรายกำแพงเพชร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สอศ.ร่วมบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธีบวชนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผู้บริหาร ครู อาจารย์จากสถานศึกษาและบุคลากร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: LOXLEY ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

นายธงชัย ล่ำซำ (ที่7จากขวา) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี นายสุรช ล่ำซำ (ที่8จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเฉลิมโชค ล่ำซำ (ที่6จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร อ่านต่อ…

วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!!

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อ "Green อ่านต่อ…

วธ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 สนับสนุนเยาวชนไทยโชว์ศักยภาพดนตรีบนเวทีระดับโลก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในแถลงข่าว "การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และการชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020)" โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, นายปรารพ เหล่าวานิช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน และชาวสระบุรี ผนึกกำลังสร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ "รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน" ณ ลำห้วยผีหลอก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี แก่ชาวจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงานเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของกรุงเทพมหานคร

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ อ่านต่อ…

กปภ.สาขาสระแก้ว สร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่พร้อมบริการประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุ่มงบประมาณกว่า ๑๗๓ ล้านบาท ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ "ค่ายไพรีระย่อเดช" แห่งใหม่รองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตรากำลังการผลิตให้เพียงพอต่ออัตราการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้น อ่านต่อ…

ถอดบทเรียนโครงการปลูกป่าชายเลน ชูโมเดลความสำเร็จ 3 ประสาน ดูแลป่ายั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท โกลบอลแอคท์ จำกัด ติดตามและประเมินผล โครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน"อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้กับประเทศไทย ชูโมเดลความสำเร็จทำงาน 3 ประสาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ร่วมแก้ปัญหาสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมด้านอาขีพ เพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดฝึกอบรมอาขีพ สาขาการถนอมอาหาร(60 ชั่วโมง) ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แบบบูรณาการ โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2 พฤษภาคม 2562 ณ อ่านต่อ…

รมว.กษ. แนะข้าราชการในสังกัด ให้ทำงานตามภารกิจและบทบาทใหม่ ให้ครอบคลุมทั้งงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และงานด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในพื้นที่และในส่วนกลางได้ปรับภารกิจและบทบาทใหม่ให้ครอบคลุมทั้งงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และงานด้านการประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว บริษัท รีโว เอสเตท ต้อนรับรองผู้ว่า ไทสึเกะ จากจังหวัดคุมะโมโตะ @มิ้ม มัจจติกา ha

นายบุญเลิศ รตินธร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทรีโว เอสเตท) ร่วมกับนางสาวสุทธิสินี อยู่สวัสดิ์ (กรรมการผู้จัดการ) และนางฟูมิ ซาซากิ (กรรมการ บริษัท ซีอาร์ส ไทยแลนด์) ให้การต้อนรับ มร.ไทสึเกะ โอโนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคุมะโมโตะ ประธานในงานฉลองยอดขาย โครงการ เรซิโอ โฮม (วงแหวน-รามอินทรา) อ่านต่อ…

Photo Release: Dusit Thani Shareholders’ Meeting

Mr Arsa Sarasin, Chairman of Dusit Thani Public Company Limited (DTC), Mr Chanin Donavanik, Vice President and Chairman of the Executive Committee, DTC, and Ms.Suphajee Suthumpun, Group Chief Executive Officer, DTC, attended the 26th Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019. The อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เดินหน้าสนับสนุนคนไทยสุขภาพแข็งแรง ในกิจกรรมเพื่อสังคม มอบจักรยานออกกำลังกายให้ชาวกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ, 3 พฤษภาคม 2562 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ผู้ให้บริการฟิตเนสคลับเพื่อสุขภาพชั้นนำของโลก นำโดย ดร.วุธรวี จารุวัฒนะ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้คนไทยสนุกกับการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2562

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในระหว่างวันที่ 3 7 พฤษภาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 36 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 36 จังหวัด รวม 121 อำเภอ 280 ตำบล 719 หมู่บ้าน อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงานครบรอบ 47 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็งยกระดับรายได้ภาคการเกษตร

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน "เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร" ณ โรงแรมเมาเทนพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณบดีคนใหม่ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอดีตคณบดีและทีม

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคนใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อดีตคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และเลี้ยงต้อนรับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ อาทิ รศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ณ แปซิฟิก ซิตี้ อ่านต่อ…

SCBLIFE ปรับ mindset จากภายในสู่ภายนอก สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยแนวคิด “สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริง”

สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงคือตัวแปรสำคัญกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงและวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้ใครหลายๆ คนลืมที่จะหันมาดูแลตัวเอง จนมีปัญหาสุขภาพตามมา และทำให้ความสุขในชีวิตขาดหายไป ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2561 อ่านต่อ…

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ มอบห้องสันทนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตลอดเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ที่มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน 3 โครงการหลัก ทั้งบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บินไทยและไทยสมายล์มอบเหรียญกษาปณ์รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 แด่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ พร้อมด้วย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ โดยมอบของที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์รุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 10 บาท วางบนแผ่นข้อความเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บริจาคสิ่งของให้วัดสวนแก้ว

นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ พร้อมตัวแทนพนักงาน ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นบริจาคให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รับมอบ เพื่อนำสิ่งของไปใช้ให้เกิดสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไป อ่านต่อ…