เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Photo Release: and Cambodia’s Ministry of Commerce host Thailand-Cambodia Border Economic Partnership to promote economic development, trade and investment

Mr. Adul Chotinisakorn (fourth from right), Director General of the Department of Foreign Trade (DFT), and Mr. SUON Prasith (fourth from left), Deputy Director General for International Trade, Cambodia’s Ministry of Commerce, together presided over the opening of the Thailand-Cambodia Border อ่านต่อ…

เจ.เอส.พี. จัดเลี้ยงผู้รับเหมาสัมพันธ์ ต้อนรับปี หมู

นาย อดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกูล ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จัดงานเลี้ยงผู้รับเหมาสัมพันธ์เพื่อกระชับพันธมิตร โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่ได้ให้ความร่วมมือกับการทำงานตลาดเวลาที่ผ่านมาด้วยดีโดยตลอด โดยผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย อ่านต่อ…

Venture Global LNG ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซเป็น 60 ล้านตันต่อปี พร้อมขยายสัญญากับ BHGE

บริษัท Venture Global LNG ประกาศว่า บริษัทจะขยายความครอบคลุมของธุรกิจการพัฒนาก๊าซแอลเอ็นจี โดยจะผลิตให้ได้ถึง 60 ล้านตันต่อปี เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายสัญญาการใช้อุปกรณ์แปรรูปก๊าซจาก Baker Hughes, a GE company (BHGE) ที่ทำไว้เมื่อปี 2559 เป็น 60 ล้านตันต่อปี โดย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และ ท็อปส์ ลงนาม (MOU) กับจังหวัดจันทบุรี

นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลไม้คุณภาพสู่ห้าง โมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทุเรียน และมังคุดที่มีคุณภาพ อ่านต่อ…

อะตอมคลินิก จัดงาน “atomclinic Thank you Gala Dinner” ขอบคุณลูกค้าคนพิเศษที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8

อะตอมคลินิก นำโดย คุณหมออะตอม หรือ นายแพทย์ อนุพงษ์ ไพรวิจิตร และ คุณรัฐภูมิ วัลลิกุล ผู้บริหารอะตอมคลินิก จัดงาน "atomclinic Thank you Gala Dinner" เป็นครั้งแรกเพื่อขอบคุณลูกค้าคนพิเศษที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน ของทั้งสาขากรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาสุขุมวิท และสาขาเลียบทางด่วนเอกมัย – อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ รุกแก้หนี้เกษตรกรร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มูลค่ากว่า 121 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เรียกร้องขอให้ช่วยในเรื่องการชำระหนี้แทนเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แก้หนี้ กฟก.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งภายหลังคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจสามารถเข้าไปบริหารจัดการหนี้สินเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์และธนาคารต่าง ๆ รวม 131 ราย มูลหนี้รวม 121 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MOUให้ทุนเรียนต่อสัตวแพทย์แก่ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ อ่านต่อ…

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ด้วยพืชหลังนา

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากฝายเพื่อปลูกพืช มีเพียงธุรกิจบริการเพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การดูแลเกษตรกรมากยิ่งขึ้น เพิ่มธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางยุพา ว่องไวทยา มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศจ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "อักษรฯจรัล 102"งานเดินวิ่งการกุศล "อักษรจรัล 102" อ่านต่อ…

“อินเตอร์ไพร์ม” จับมือ “กทม.” เนรมิตรงานยักษ์ เทศกาลอาหาร&ดนตรี กิน แดนซ์ สุดมัน 3 คืน 3 วัน

อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จัดใหญ่อีกแล้ว จับมือ กทม. จัดงานยักษ์แห่งปี Prime Show World FoodMusic Festival เทศกาลอาหารดนตรี เทศการอาหารและดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ ครบเครื่องทั้ง อาหาร ดนตรีคอนเสิร์ตสุดมัน และสนุกกับเครื่องเล่น 3 คืน 3 วันนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

วว.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อ่านต่อ…

พัฒนากำลังคนในสถานประกอบกิจการลำพูน เข้าสู่ยุคดิจิตัล

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ซึ่งมีบริษัทให้ความสนใจส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมกว่า 40 คนนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ อ่านต่อ…

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจับมือภาคเอกชน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สาขา Solidworks Advance Part ให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการและแรงงานในสถานประกอบกิจการตำแหน่งวิศวกรออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ Assemblies ของอุตสาหกรรมการบิน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บตท. ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ “SOE CEO Forum”

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อ่านต่อ…

ผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ หารือกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาแรงงาน

ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ (กพร.ปจ.สร.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ (กพร.ปจ.สร.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว : มกอช. หารือ Port of LA. เชิญร่วมสัมมนาที่ประเทศไทย

นางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุลฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนาย ชนวัตน์ สิทธิธูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าพบปะร่วมหารือกับ Mr. Norman และคณะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ดันสุดยอดนักประดิษฐ์เพื่อสังคม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านสังคมให้แก่ 19 ผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าด้วยนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม ในการประกาศผล "สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2019 (7 INNOVATION AWARDS อ่านต่อ…

ภาพข่าว: CHEWA จัดกิจกรรม Chewathai Society Movie Day ครั้งที่ 4 “CAPTAIN MARVEL”

ชีวาทัย โซไซตี้ ใน บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) นำโดย นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม Chewathai Society Movie Day ครั้งที่ 4 นำลูกบ้านและสื่อมวลชนร่วมชมภาพยนตร์ "CAPTAIN MARVEL" โดยบรรยากาศงานก่อนเข้าชมภาพยนตร์ เต็มไปด้วยกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล และของที่ระลึกมากมาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซูเปอร์สปอร์ต ต้อนรับซัมเมอร์

โทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซูเปอร์สปอร์ต (คนที่ 4 จากซ้าย) และ สิราภรณ์ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ซูเปอร์สปอร์ต (คนที่ 3 จากซ้าย) จัดงาน Supersports Summer Sports Festival 2019 พร้อมกองทัพแฟชั่นโชว์กับเสื้อผ้าสีสันสดใส เหมาะกับหน้าร้อนเพื่อต้อนรับซัมเมอร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บริจาคปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา

นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าที่ใช้แล้วจำนวนมาก ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว : เปิดโครงการใหม่

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ จัดงานเปิดตัวโครงการ "เคฟ ทาวน์"(KAVE TOWN) คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่สุดฮิป บนทำเลที่มีศักยภาพสูง ติดถนนพหลโยธิน-รังสิต ห่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะเข้าเยี่ยมชม Co-Working Space ณ ทรู แบรนดิ้ง ช้อป ไอคอนสยาม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงาน อ่านต่อ…

แปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2019

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เชิญเที่ยวงานแปซิฟิค ฟลอร่า เฟสติวัล 2019 ชื่นชมเหล่าไม้ดอก ไม้ประดับ และกล้วยไม้งามนานาพรรณ …..จัดเต็มพื้นที่ เพื่อส่งมอบความสุข ความร่มรื่นในช่วงฤดูร้อนให้กับชาวศรีราชา และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมรื่นรมย์กับดนตรีในสวน อ่านต่อ…

พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ถอดรหัส”ธรรมกับชีวิต”

"ธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นมาก คนที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบเย็น เพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง ผู้รู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงย่อมอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์" เป็นคำบรรยายตอนหนึ่งของพระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม จ.ลพบุรี ในหัวข้อธรรมกับชีวิต โครงการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันสตรีสากล ไทยประกันชีวิต

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น สาขาสื่อโฆษณา ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จากภาพยนตร์โฆษณาชุด "แม่รู้อะไรบ้าง" โดยมีนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ…

MasterClass Summer Camp ปิดเทอมหน้าร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในขณะเดียวกัน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของปีสำหรับพัฒนาการของเด็กๆทุกคน

ค่ายศิลปะการแสดง 3 วัน 2 คืน PERFORMING ARTS CAMP (ไทย, English) วันที่ 19-21 มีนาคม 2562สำหรับน้องๆ 6-15 ปี ในตีมคอนเซป SUMMER BLOOM การเจริญเติบโตของเหล่าดอกไม้ วัยเด็กเปรียบเสมือน ต้นกล้า ที่กำลังจะเจริญเติบโตเป็นดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนแห่งใหญ่ที่เรียกว่า สังคม ในค่ายนี้ เด็ก ๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วว.ร่วมหารือ สนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ นำ วทน.ส่งเสริมหมู่บ้าน&ชุมชนเมือง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะ เข้าพบ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ อ่านต่อ…

อธิบดีกรมการข้าว มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เพื่อการพัฒนาในนามกรมการข้าว

นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "ผลงานวิชาการดีเด่นภาคแผ่นภาพและผลงานวิชาการดีเด่นภาคบรรยายนำเสนอผลงานดีเด่น" พร้อมบรรยายสรุปแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์กร และกล่าวปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 อ่านต่อ…

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน “Thailand Coffee Fest 2019”

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน "Thailand Coffee Fest 2019": SIP to START "เริ่มจิบ…ไม่รู้จบ"มหกรรมกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญชวนคนรักกาแฟเข้าชมงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกาแฟจำนวนกว่า 200 ร้านค้า อ่านต่อ…

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับเกียรติคุณวิทยฐานะ “ปูชนียบุคคลไทย” ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ริเริ่มโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับเกียรติคุณวิทยฐานะ "ปูชนียบุคคลไทย" ประจำปี 2562 สาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบเกียรติคุณวิทยฐานะ "ปูชนียบุคคลไทย" ประจำปี 2562 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กิจกรรม“ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี7 ชวนซื้อกระเป๋าผ้า ระดมทุนงานวิจัยมะเร็ง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ยูเมะพลัส "ส่งต่อ…ความห่วงใย" ปี 7 (Umay+ "PAY IT FORWARD") เชิญชวนทุกคนร่วมสมทบทุนบริจาค 100 บาท รับกระเป๋า Umay+ Premium เพื่อระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาด สำหรับผู้มีจิตศรัทธา อ่านต่อ…

รัฐมนตรีฯ วีระศักดิ์ ชวนอนุรักษ์แหล่งน้ำ “ขยายปอดเมืองกรุง”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนชาวไทย ชุมชน และนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ย่านบางกะเจ้า ซึ่งถือว่าเป็น "ปอด" ของคนเมืองกรุง
นายวีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ วานนี้ (14 มี.ค. 62) หลังร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อ่านต่อ…

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ เฟซบุ๊ก ประเทศไทย รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยรู้เท่าทันข่าวสารในช่วงการเลือกตั้ง พร้อมแนะเทคนิคสังเกตข่าวปลอม

นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้เรียบเรียงข่าวและพิธีกร รายการชัวร์ก่อนแชร์ กล่าวว่า "ในปี 2562 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท จะอยู่คู่สังคมไทยมาครบ5 ปี ซึ่งแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง เฟซบุ๊ก และ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อแห่งเดียวในประเทศไทย ได้ร่วมกันรณรงค์ อ่านต่อ…

วธ.ปั้นข้าราชการบรรจุใหม่ร่วมเฝ้าระวังสังคม-วัฒนธรรมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)พร้อมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ 96 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้ว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” แนะกลยุทธ์ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยสร้างโอกาสการแข่งขัน พร้อมเข้าประกวด ELMA 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา "ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน" โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ และผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) อ่านต่อ…

จังหวัดยโสธรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมของจังหวัด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรปีพ.ศ. 2560 2564 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น2(หลังใหม่) อ่านต่อ…

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชมงาน VIV Asia 2019 จัดยิ่งใหญ่โชว์สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก

เปิดตัวอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลกงานแรกของปีนี้ กับงานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่ง VIV Asia 2019 ( วิฟ เอเชีย) ที่มีการแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ที่ฉลองครบรอบ 33 ปี ด้วยพื้นที่การจัดงานที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 13

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 13 " เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง " ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

บสย. ผนึก กนอ. เติมความรู้ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เสริมแกร่ง 3 กลุ่ม วัยแรงงาน ใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนาม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" นำร่องเสริมความรู้ 10 แห่งดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดสนามประลองสตรีทฟู้ดไทย-ฮ่องกง ยิ่งใหญ่อลังการ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการสตรีทฟู้ดโลก

ททท. คิง เพาเวอร์ มหานคร กสิกรไทย ออลออฟลัค และพันธมิตร เปิดสนามประลองสตรีทฟู้ดไทย-ฮ่องกง ยิ่งใหญ่อลังการ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการสตรีทฟู้ดโลก โดยมี กฤษณะ แก้วธำรงค์ อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ม.ร.ว. รุจยาภา อาภากร ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ธัญรักษ์ ณ วังขนาย และ ณัฏฐพล ภวไพบูลย์ อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ จากทีเอ็มบี

เรียกได้ว่ายังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โครงการดีๆเพื่อสังคมจากทีเอ็มบี ด้วยกิจกรรมที่อัดแน่นตลอดทั้งปี สำหรับคุณมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี ที่ครั้งนี้ขอต่อยอดแคมเปญ "เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม" อ่านต่อ…

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยความคืบหน้างานด้านดิจิทัลที่สำคัญของไทย รับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในงานรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" ในการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราชฯ อ่านต่อ…

“เถ้าแก่น้อย” ส่ง 4 หนุ่ม F4 ซูป’ตาร์เอเชียนั่งพรีเซนเตอร์ ปลุกตลาดสาหร่ายคึกคัก

"เถ้าแก่น้อย" รุกตลาดสาหร่ายรับซัมเมอร์ ดึง 4 หนุ่ม "F4" ซูเปอร์สตาร์เอเชียนั่งพรีเซนเตอร์ ย้ำผู้นำสาหร่ายชูกลยุทธ์ตลาด 360 องศาทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวด์ ครั้งแรกกับกิจกรรมมีดแอนด์กรี๊ดในงาน "Taokaenoi x F4 Exclusive Fanmeet" มั่นใจดันยอดขายบิ๊กโรลสู่ 500 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “เชอร์วู้ด” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทีโพล์ เพียว” (Teepol Pure)

นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ กรรมการผู้จัดการ นายนรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำยาล้างจาน "ทีโพล์ เพียว" (Teepol Pure) เป็นกลุ่มน้ำยาล้างจานระดับพรีเมี่ยม มีจุดเด่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวเปิดงาน “Thailand Coffee Fest 2019”

นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 8 จากซ้าย)บริษัท คลาวนด์ แอนด์กราวน์ จำกัด และ นายวัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าวเปิดงาน "Thailand Coffee Fest 2019" มหกรรมกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ภายใต้ธีม อ่านต่อ…

เลือกเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ช่วยรับมือกับวิกฤตฝุ่นพิษ

ในช่วงที่คนไทยกำลังประสบกับภาวะวิกฤตฝุ่นพิษอยู่ในปัจจุบัน โดยยังไร้มาตรการแก้ไขและป้องกันระยะยาวนั้น จึงต่างต้องหาวิธีรับมือกับมลภาวะนี้ด้วยตัวเอง นอกเหนือจากหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่ควรต้องสวมใส่เมื่ออยู่นอกบ้านแล้ว อากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง อ่านต่อ…

ผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจก “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52”

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ร่วมโครงการ CARE THE BEARส่งเสริมการจัดงานที่คำนึงถึงการลดโลกร้อนอย่างจริงจัง จากในสภาวะปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในระดับนานาชาติต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทางสหประชาชาติได้ออกประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกประเทศ อ่านต่อ…