กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gossip News: “ไทคอน” รับรางวัล Best HR Digital Transformation Award ก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิ

นายโสภณ ราชรักษา บอสใหญ่แห่งไทคอนกรุ๊ป โชว์รางวัล Best HR Digital Transformation Award จาก เอสเอพี ประเทศไทย หรือบริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นส์แอนด์โปรดักส์อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ พลิกโฉมทั้งแผนธุรกิจและระบบจัดการภายในองค์กร อ่านต่อ…

เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ รักษ์โลก…เพิ่มรายได้ส่งออก ลดขยะพิษพลาสติก

โลกกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติจากขยะพลาสติกสังเคราะห์ เช่นเดียวกับประเทศไทยกำลังมีปัญหาขยะท่วมเมือง โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์ ถุง ภาชนะของใช้พลาสติกนานาชนิดทำให้ประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเล และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ครั้งแรกในประเทศไทย ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม อ่านต่อ…

“บ้านห้วยตาอ่อน” ร่วมใจปลูกพืชผักสวนครัว

วิถีชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลาของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน ทำให้พืชผักสวนครัวที่เคยมีอยู่และหาเก็บกินได้ตามรั้วบ้านค่อยๆ หายไป พร้อมกับการเข้ามาของรถเร่ขายกับข้าวที่เน้นสะดวกสบายเข้ามาขายถึงหน้าบ้าน อยากได้อะไร อยากกินอะไรก็ซื้อหากันได้ง่ายๆ ทุกวัน โดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปลูกและดูแล อ่านต่อ…

“แปลงผักสาธิต-พี่ปลูกน้องดูแล” ปูทักษะชีวิตสร้างสุขนิสัย “โรงเรียนนิคมสงเคราะห์” ส่งเสริมเด็ก “กินผัก-ผลไม้” เพื่อสุขภาพ

การบริโภคพืชผักสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆ เพราะด้วยรสสัมผัส ลักษณะที่ไม่คุ้นเคย เมื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารก็มักจะถูกตักออกหรือปล่อยทิ้งกลายเป็นเศษอาหารอยู่เสมอ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว โดยทำให้เด็กๆ อ่านต่อ…

“บ้านไทรงาม” ร่วมพลังเปลี่ยนชุมชนบนวิถีเกษตรอินทรีย์

ชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี สร้างความเสียหายให้พืชผลทางการเกษตรทุกครั้ง แต่ชาวบ้านก็ปรับตัวเผชิญกับภัยทางธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการทำเกษตรทั้งการทำนา ทำสวนยางพารา ปาล์มและสวนผลไม้ อ่านต่อ…

“ไส้เดือน” ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ “บ้านตะโละมีญอ”

แม้ว่าภาพลักษณ์ของไส้เดือนไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆ คนเพราะรู้สึกว่าน่ากลัว น่าขยะแขยง แต่ไม่น่าเชื่อว่า ไส้เดือนตัวน้อยๆ ที่บ้านตะโละมีญอ จะขับเคลื่อนชุมชนในหมู่บ้านไปสู่สุขภาวะที่ดีได้สภาพโดยรวมของ บ้านตะโละมีญอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก็เหมือนหมู่บ้านชนบทชายแดนใต้ทั่วไป เป็นชุมชนชาวมุสลิม อ่านต่อ…

“บ้านไร่ลุ่ม” ลด-ละ-เลิก ใช้สารเคมีในการเกษตร

พิษภัยจากสารเคมีต่างๆ ในการทำการเกษตรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวของเกษตรกรผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แม้ว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดจะรู้และทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะใช้สารเคมีในการจัดการผลผลิตชุมชนไร่ลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อ่านต่อ…

“บ้านบางปรุเหนือ” สะอาดปลอดภัยไร้ปัญหาขยะ รวมพลังชุมชนใช้หลัก “3 R” สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลถูกที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางไม่เพียงเกิดขึ้นแต่ในเมืองใหญ่เท่านั้น ลึกลงไปในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านในชนบทที่ขาดการบริหารจัดการ ปัญหาขยะก็สามารถลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ และยิ่งหากปล่อยทิ้งสะสมเอาไว้ก็จะยิ่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนได้แต่สำหรับที่ อ่านต่อ…

“เด็กเมืองลุง” ร่วมสร้างความรู้ให้กลายเป็น “พลังแห่งการเรียนรู้” ค้นพบ “ทักษะ-ศักยภาพ” ของตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตะโหมด

ค่านิยมของคนส่วนใหญ่ที่นิยมส่งให้ลูกหลานเรียนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อจบมารับราชการ มีรายได้มั่นคง เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเป็นมุมมองที่น่าสนใจและยึดถือกันมาตลอดแม้ว่าในความจริง การเรียนจบระดับปริญญาและการรับราชการอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในวันนี้ปัจจุบันรัฐนำเสนอค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้จบแล้วม อ่านต่อ…

“กระดานดำ”นวัตกรรมสร้างสุข สนุกได้ทุกวัยที่ “รร.บ้านตืองอ”

คำว่า "นวัตกรรม : Innovation" ในความคิดของคนส่วนใหญ่คือเทคโนโลยีทันสมัยไฮเทค แต่ในความจริงแล้ว เทคโนโลยีล้าหลังของบางพื้นที่อาจจะเป็นนวัตกรรมที่ดีในบางพื้นที่ก็เป็นได้ เช่นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์13 อำเภอสุคิริน ชายแดนจังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ…

บ้านพะเนียด” ร่วมใจปลูกผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย

กระแสบริโภคนิยมยุคใหม่ทำในสังคมเมืองและชนบท มองเห็นแต่ความสะดวกรวดรวดเร็ว เน้นบริโภคสิ่งของที่ซื้อหาง่ายด้วยเงิน มองข้ามต้นทุนด้านสุขภาวะที่ต้องจ่ายและมักส่งผลกระทบต่อตนเองในภายหลัง ในขณะที่แรงต้านทานกระแสการบริโภคเช่นนี้กลับมีให้เห็นไม่มากนักจากการลงพื้นที่ของ คณะทำงานด้านสุขภาวะของชุมชนหมู่ที่ 4 อ่านต่อ…

“นางฟ้าแปลงร่าง” สร้างสุขภาพดีที่ “โรงเรียนบ้านบาเงง”

ปัญหาความยากจนของครอบครัวทำให้เกิดภาวะทุพโภชนการในเด็กนักเรียนแทบทุกคนของ "โรงเรียนบ้านบาเงง" ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ต้องออกไปทำงานแต่เช้ามืด ไม่มีเวลาดูแลจัดการอาหารเช้า อาหารมื้อสำคัญของเด็ก อ่านต่อ…

เด็กก่อนวัยเรียนสนุกสดใสสุขภาพดีที่ “บ้านคลองไชยเหนือ”

เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่มีอัตราพัฒนาการสูง จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และพัฒนาการทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมวัยและมีสุขภาวะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

“สภาผู้นำฯ” เข้มแข็ง-แรงขับเคลื่อน “บ้านทุ่งยาว” น่าอยู่อุดรอยรั่ว “โอ่งชีวิต” สร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้บนวิถีชุมชน

หนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนนำไปสู่ชุมชนสุขภาวะ คือการมีผู้นำชุมชนมีคุณสมบัติที่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงาน ซึ่งผู้นำชุมชนจะต้องเปิดกว้างรับฟังความความคิดเห็น และรับรู้ความต้องการในพื้นที่ จึงจะช่วยให้การทำงานนำไปสู่ความสำเร็จบ้านทุ่งยาว หมู่ 7 อ่านต่อ…

SC GROUP ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษัทเอสซี ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย ได้จัดกิจกรรม " ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" โดยเชิญชวนคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างกุศลทำความดีช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา หรือร่างกาย ให้กับสภากาชาดไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AKP เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมงาน

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการจัดการของเสีย ระดับชั้นปริญญาตรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ของ บริษัท อัคคีปราการ (จำกัด) มหาชน โดยมี ดร.พล สาเกทอง อ่านต่อ…

Lil Wayne, Ms. Lauryn Hill, Meek Mill, Anderson .Paak และกองทัพศิลปินอีกมากมาย ผนึกกำลังประกาศตัวหนุนปฏิรูปวงการยุติธรรมทางอาญา ณ คอนเสิร์ตการกุศล “TIDAL X: Brooklyn” ปีที่ 4

คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้เตรียมเปิดฉากวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่สนามบาร์เคลย์ส เซ็นเตอร์
วันนี้ TIDAL แพลตฟอร์มสตรีมดนตรีและความบันเทิงระดับโลก ขอประกาศรายชื่อศิลปินที่จะร่วมจัดการแสดงในคอนเสิร์ตการกุศล "TIDAL X: Brooklyn" ปีที่ 4 ได้แก่ Lil Wayne, Ms. Lauryn Hill, Meek Mill, Anderson อ่านต่อ…

ใช้ปี “12 นักษัตร”ประยุกต์ยืดเส้นยืดสายที่ “บ้านรำแดง” เกษียณอย่างมีความสุข ออกกำลังกายสนุก สุขภาพดีสมวัย

บ้านรำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้สูงอายุ 67 คน ส่วนใหญ่บุตรหลานเข้าไปทำงานตามโรงงานในตัวเมือง ปล่อยผู้สูงวัยให้อยู่กับบ้านในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียง 3 คน อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านช่วยเหลือตัวเองได้ 4 คน นอกนั้นเป็นผู้สูงอายุที่ออกไปหนมาไหนได้ อ่านต่อ…

Super Poll วิชาเรียนที่ชอบของเด็กไทย

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิชาที่ชอบเรียนของเด็กไทยดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิชาที่ชอบเรียนของเด็กไทย อ่านต่อ…

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด กับบทสัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสวนสนุก แห่งใหม่ ใจกลางบางซื่อ

คุณภูวนาถ บางพาน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ FUNfesta เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกแบบพื้นที่ สวนสนุกกว่า 785 ตารางเมตร ในศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “รพส.ทองหล่อ” ใช้กลยุทธ์ร่วมทุนขยายธุรกิจ นำร่องร่วมทุนกับ “รพส.ฉลองภูเก็ต”

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และ น.สพ.อนุชา ชัยสมบูรณ์สุข (ขวา) ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ฉลองภูเก็ต จับมือร่วมทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่ใช้กลยุทธ์การร่วมทุน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซี.พี.บังกลาเทศ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายโสภณ นิลมูล (กลาง) ผู้แทน บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดโครงการ "บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ : Blood Donation Program" โดยนำโลหิตจำนวน 2,000 ซี.ซี. ที่บุคลากรชาวซี.พี.บังกลาเทศ กว่า 50 คน ร่วมบริจาค มอบแก่สมาคม Red Crescent Society อ่านต่อ…

“บิลลี่ โอแกน” เตรียมความมันส์ปะทะ “อำพล” บนคอนเสิร์ต “GSB & TIPlife present LEGEND OF ROCK CONCERT”

"ธนาคารออมสิน" และ "บริษัท ทิพยประกันชีวิต" ร่วมกับ "โมโน กรุ๊ป" จัดคอนเสิร์ตพิเศษ "GSB TIPlife present LEGEND OF ROCK CONCERT" (จีเอสบี แอนด์ ทิพยไลฟ์ พรีเซนต์ รีเจ้นท์ ออฟ ร็อค คอนเสิร์ต)อำพล ลำพูน-บิลลี่ โอแกน อ่านต่อ…

สร้างงานอดิเรกสุดชิคกับกิจกรรมเวิร์คช็อป บนพื้นที่ ‘Your Place’ ที่โรบินสัน

โรบินสันเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกท่านได้ใช้พื้นที่ฟรีกับทุกกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปได้ทุกสัปดาห์ตลอดเดือน ต.ค ธ.ค.2561และสำหรับเดือนตุลาคม กับธีม ‘Month of Arts’ ในวันเสาร์ที่ 13 และอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชาวพุทธร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในกิจกรรมธรรมะในเมือง

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดกิจกรรม "ธรรมะในเมือง" ช่วงเข้าพรรษาของทุกปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของปี ที่พุทธศาสนิกชนคนเมืองได้มาร่วมทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรมบรรยาย โดย ท่าน ว. วชิรเมธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทั้งในที่ทำงานและในครอบครัว อ่านต่อ…

บตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยนางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

นายกลินท์ สารสิน (ขวา) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ซ้าย) ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัล Friendship Award จากสาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัล Friendship Award อ่านต่อ…

“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” ร่วมปักธงจัดโชว์ผลงานระดับโลก ชวนสัมผัสเสน่ห์ศิลปะร่วมสมัยใน “Bangkok Art Biennale 2018” ครั้งแรกของประเทศไทย

ถือเป็นแลนด์มาร์คศิลปะใจกลางกรุงเทพฯ ที่นำผลงานยิ่งใหญ่ระดับโลกมาจัดแสดงให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในการจัดแสดงมหกรรมศิลปะร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก "Bangkok Art Biennale 2018" (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018) อ่านต่อ…

มหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ และ นางสีชมภู บุตรสินธุ์ อ่านต่อ…

สื่อทั่วโลกร่วมสำรวจอนาคตของการหลอมรวมสื่อและทิศทางการพัฒนารูปแบบใหม่

การประชุม CGTN Global Media Summit ครั้งที่ 2 และการประชุม CCTV+ Global Video Media Forum ครั้งที่ 8 (VMF2018) เตรียมเปิดฉากที่นครฉงชิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ งานนี้จัดโดย China Global Television Network (CGTN) และ CCTV News Content (CCTV+) ร่วมด้วย China Global Television Network อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2561 (World Post Day 2018) ภายใต้แนวคิด "Go Global Grow Local – ไปรษณีย์ก้าวล้ำ นำชุมชนก้าวไกล" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย ชวนทำโปสการ์ดส่วนตัว 7 วัน 7 แบบ ฟรี! ที่งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เชิญชวนร่วมกิจกรรมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 (World Post Day 2018) พร้อมทำโปสการ์ดส่วนตัว คอลเลคชั่นพิเศษ 7 วัน 7 แบบฟรี! โดยไปรษณีย์ไทย จะทำการแจกคูปองถ่ายภาพวันละ 1 แบบต่อวัน (จำนวนจำกัด) เงื่อนไขเป็นไปตามไปรษณีย์ไทยกำหนด ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อ่านต่อ…

ฮอนด้าจัดเวิร์คช็อป “คิด(ส์) กระหึ่มนา จินตนาการวิถีไทย” นำเยาวชนเข้าค่ายเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันรอบสุดท้าย ในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2018”

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป "Honda Super Idea…Super Camp 2018: คิด(ส์) กระหึ่มนา จินตนาการวิถีไทย" เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ "ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2018" จำนวน 30 คน ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APM ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายอาตี๋ แซ่ฉั่ว บิดานายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (แถวหลังที่ 9 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และดร.ภากร ปีตธวัชชัย (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (แถวหลังที่1จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือAPM ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ อ่านต่อ…

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน “SOLIDWORKS Innovation Day 2019” By Metro SOLIDWORKS

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และ นายฐิติพงศ์ จรณะจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน "SOLIDWORKS Innovation Day 2019" By Metro SOLIDWORKS เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อ่านต่อ…

การแข่งขันทีมบิวดิ้งผสานการท่องเที่ยว Asia Super Team: Dare for Future ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายจากประเทศไทย

– ทีมองค์กรจาก 8 ประเทศเตรียมเหินฟ้าเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายในไต้หวัน เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การแข่งขัน Asia Super Team ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการค้าต่างประเทศของไต้หวัน และดำเนินการโดย TAITRA มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กร อ่านต่อ…

“แบล็คแคนยอน” รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน 2018 World Skills Thailand

นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้สนับสนุนการฝึกอบรม "บาริสต้า" แก่ นางสาวฉัตรวริน คลองน้อย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีความรอบรู้ความชำนาญจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 และรางวัล อ่านต่อ…

สี่หอการค้ากลุ่มประเทศนอร์ดิคเซ็น MOU สนับสนุนโครงการต้านโกงภาคเอกชน

สี่หอการค้าของกลุ่มประเทศนอร์ดิคร่วมลงนามใน MOU พร้อมสนับสนุนสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในงานสัมมนาประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "Disrupting Corruption" ซึ่งจัดโดย CAC อ่านต่อ…

“สคบ.” จับมือ “อสมท” เดินหน้าโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วม "โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค"หัวข้อ"ผู้ประกอบการใจสะอาดปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค"ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทพล.ต.ต. ประสิทธิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีที่ 2

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีที่ 2 โดยมีนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธีนำฝ่ายบริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมเอเชียน มารีน (ASIMAR)

นาย Ruwan Wijewardene ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ พร้อมรับฟังข้อมูลศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR โดยมีนายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: TWPC ร่วมประเพณีงานเจ เยาวราช 2561

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (ที่5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณประทีป เลิศวัฒนากิจกุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ภายในพิธีเปิดงานประเพณีงานเจ เยาวราช 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่านต่อ…

CMO ไตรมาส 4 สดใส ลุยเมกะโปรเจกต์เพียบ มูลค่ากว่า 470 ล้านบาท รับงานเปิด “ไอคอนสยาม” – “งานเคาท์ดาวน์ปีใหม่” หลายแห่งทั่วประเทศ

"ซีเอ็มโอ" คว้างานใหญ่ส่งท้ายปี ร่วมสร้างสรรค์งานเปิด "ไอคอนสยาม" สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยกิจกรรมและการแสดงที่เป็นที่สุดของไทยและที่สุดของโลกน่าตื่นตาตื่นใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 61 แถมยังตุนงานในไตรมาส 4 ไว้เพียบ อ่านต่อ…

สนุกเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์สอนตัดเย็บสร้างรายได้ ฝึกทำกระถางต้นไม้สร้างอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและมีฐานะยากจนนั้น จะต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิศาสตร์และสังคม สนองความต้องการของผู้เรียนในด้านการดำเนินชีวิตมากกว่าการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ อ่านต่อ…

เมนูพื้นบ้านเพื่อ “ผู้สูงอายุ” สุขภาพดีที่ “บ้านแอร้อง” ใช้เครือข่าย “หมอน้อย” ช่วยติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

รสชาติของอาหารและวิธีปรุงของแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันไป แต่รสชาติหลักๆ ของอาหารเหมือนกัน คือ เปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ด รสชาติทั้งห้ามีอยู่ในอาหารทุกท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นรสอาหารประจำชาติไทยแต่อย่างไร การบริโภครสชาติหวานมันเค็มจัดไม่ดีต่อร่างกายนัก เพราะเป็นที่มาของโรคเบาหวาน ความดัน อ่านต่อ…

Australian Open Partners with Luzhou Laojiao

The Australian Open has landed a significant partnership deal with leading Chinese Baijiu brand Luzhou Laojiao in the largest Chinese sponsorship deal in the history of the tournament.
The partnership will be brought to life during the Australian Open by celebrating the shared values of tradition, อ่านต่อ…

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ “บ้านปลักธงชัย” รวมตัวปลูกผักปลอดภัย ขยายตลาด “คนรักสุขภาพ” สร้างสุขภาวะทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสารปนเปื้อนทางการเกษตรอย่างหนัก ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ระบุตัวเลขการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวมกันสูงถึง 27,922 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อ่านต่อ…

C.M.S. Korea Trade เชิญร่วมงาน B2B Matching กลุ่มสินค้า Cosmetics กับผู้ประกอบการเกาหลีใต้

หน่วยงานส่งเสริมการค้าเกาหลีโดยนายเซิง โฮลี ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นตัวแทนปฏิบัติงานในประเทศไทย ให้แก่องค์กรส่งเสริมการค้าการลงทุนขนาดย่อมและกลางของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดงาน "Korea Trade Mission 2018"ในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561ณ ห้องวิมานสุริยา ชั้น ล็อบบี้, อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ห์และวุฒิโครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) ประจำปี 2561

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีปิด โครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล ) ประจำปี 2561และมอบโลห์รางวัลการประกวดแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น พร้อมวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ บางกอก อ่านต่อ…

“ศิลปะมวยไทย” สู่ท่าออกกำลังกายที่ “บ้านโคกเกตรี” “พลังเยาวชน” ดึงคนทุกเพศวัยในชุมชน ขยับร่างกาย “สู้โรค”

มีคำแนะนำง่ายๆเป็นที่รับรู้กันดีว่าหากต้องการมีสุขภาพดี ควรยึดหลักปฏิบัติ 3 อ. 2 ส. คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกหมู่ มีอารมณ์แจ่มใสและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา จะช่วยให้ห่างไกลโรคต่างๆได้ที่ บ้านโคกเกตรี หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทาด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงาน "พิธีลงนามความร่วมมือทาด้านการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Excusive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)"ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดให้มีพิธีลงนามต่อวาระสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับที่ 5 อ่านต่อ…

“บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ” ร่วมแรงร่วมใจคัดแยกขยะ

ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อขึ้น สามารถพบเห็นได้ทั้งในเมืองใหญ่และในชนบทหากขาดการจัดการบริหารที่ดี และถ้าปล่อยไว้นานวันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในชุมชน รวมทั้งส่งผลต่อเนื่องต่อสภาพแวดล้อมจากความเข้มแข็งของสภาผู้นำชุมชน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว อ่านต่อ…

เปิดวัดนัด “พ่อ-แม่-ผู้ปกครอง-ลูก-หลาน” คุยเรื่อง “เซ็กส์” สานสัมพันธ์คนสองวัย สร้างความรู้-ภูมิคุ้มกันสุขภาวะทางเพศ

การพูดคุยเรื่องเพศในสังคมไทยยังมักถูกมองในด้านลบว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย และไม่ควรถูกนำมาพูดถึงถึง แต่สภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนเรียนรู้เรื่องเพศได้จากสื่อตามช่องทางต่างๆ อ่านต่อ…

“ชาวสิเกา” พร้อมใจหนุนจัด “งานบุญ” ต้อง “ปลอดเหล้า”

แม้ภาครัฐจะมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น แต่ตัวเลขและจำนวนของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยยังอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก และพบว่าการดื่มสุราส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม อ่านต่อ…

“คณะโขน” โรงเรียนปะเหลียนผดุงสิทธิ์ จังหวัดตรัง ‘สืบสาน-สร้างสุข’ สนุกกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นมากมาย อาจทำให้เยาวชนที่ขาดภูมิคุ้มกันและมีความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ดังนั้นนอกจากสถาบันครอบครัวแล้ว สถาบันการศึกษาก็มีส่วนสำคัญในการประคับประคองให้เยาวชนใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องโรงเรียนปะเหลียนผดุงสิทธิ์ อำเภอปะเหลียน อ่านต่อ…

“บ้านสหกรณ์” ใช้กลไกความเข้มแข็ง “สภาผู้นำ” ชูทำ “เกษตรผสมผสาน” แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน

แม้พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม แต่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาภาวะหนี้สิน อ่านต่อ…

“เด็กเมืองลุง” สืบสานการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านสร้างความสุข สนุกในการเรียนรู้ สู่การพัฒนาทักษะชีวิต

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการละเล่นของเล่นท้องถิ่นที่สืบทอดจากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนก็ค่อยๆเลือนหายไป ถูกแทนที่ด้วยเกมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอสมาร์ทโฟน เป็นการละเล่นที่ต้องใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี แต่ผู้เล่นแทบไม่ได้ขยับร่างกาย แตกต่างจากการละเล่นแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ทักษะทางกาย และการคิดคำนวณ อ่านต่อ…

“บ้านวังเจริญ” จัดกิจกรรมเสริมพลัง “ผู้สูงอายุ”เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างสุขภาวะให้สังคมผู้สูงวัย

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว คือมีผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประชากร การจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดีไม่ต้องเผชิญกับโรคภัยและความเจ็บป่วย จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านชมรมผู้สูงอายุบ้านวังเจริญ หมู่ 6 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพิ่งเริ่มรวมตัวเป็นชมรมเมื่อปีก่อน อ่านต่อ…

จ.ขอนแก่น ดึงผู้จัดหางานชั้นนำ จัดโครงการ “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่ เดินหน้าสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

ที่ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไชยปราการ พึ่งไท หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อ่านต่อ…

ชาวบ้าน “บ่อเมา-แหลมแท่น” ร่วมใจคัดแยกขยะ

ขยะกำลังเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญหาทางแก้ไข ข้อมูลล่าสุดระบุว่าประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นปีละประมาณ 27 ล้านตัน แต่ 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดไม่ได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธี การลดปริมาณขยะทำให้เกิดน้อยที่สุด หรือหากมีขยะเกิดขึ้น การคัดแยกก่อนการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ซ้ำเป็นเรื่องง่ายมาก อ่านต่อ…

โนโวเทล สยามให้การต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศกัมพูชา

คุณจอน แคนนอน รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ฮาง ชวน นะรน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา อย่างอบอุ่น ที่ กูร์เมต์บาร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ สำหรับการเข้าพักในครั้งนี้ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ สนับสนุน โครงการ “สายใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี อาทิ ไข่ไก่สดซีพี และข้าวตราฉัตร รวมมูลค่า 95,000 บาท จากนายสันทัด ทองเต็ม (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ อ่านต่อ…

ดาว ร่วมกับ เอสซีจี เปิดตัว ถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะทดลอง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

สุพจน์ เกตุโตประการ (ที่หนึ่งจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัวถนนพลาสติกรีไซเคิลระยะทดลองศึกษา (Recycled Plastic Road Study Phase) อ่านต่อ…

ชวน “พ่อ-แม่-ลูก” เปิดใจ “คุยเรื่องเพศ” ที่ชุมชนบ้านหินเพิง

จากข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบอัตราการคลอดในหญิงไทยอายุ 10-17 ปี ในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.3 หรือ 41,889 คน หากย้อนไปดูสถิติเมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่ามีร้อละ 4.9 หรือราว 36,703 คน แสดงให้เห็นว่าอัตราการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ่านต่อ…

“โรงเรียนวัดเมืองใหม่” จัดเมนู “ผัก-ผลไม้” เพื่อเด็กสุขภาพดี

ไม่เพียงเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่ถูกกระแสโฆษณากระตุ้นให้บริโภคอาหารที่แทบไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพงมากกว่าอาหารมื้อปกติและไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกหมู่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเองก็มักถูกปลุกเร้าทางการตลาดให้เป็นผู้บริโภคตั้งแต่อายุน้อย อ่านต่อ…

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 แถลงเปิดตัวสถานที่จัดงาน โดยเลือกกรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 จัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (HSST) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค อ่านต่อ…

คอนเสิร์ต “ดุริยนาฏนวมินทร์” น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงบัลเล่ต์”มโนราห์”

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตรายการ "ดุริยนาฏนวมินทร์" เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดง วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30 น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม รายการแสดง : วง Royal Bangkok อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “น้ำแร่ ออรา” เปิดโรงงานการผลิตแห่งที่ 2

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจทิปโก้ และนายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100% จากต้นน้ำ ภายใต้แบรนด์ "ออรา" และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโรงงานการผลิตน้ำแร่ "ออรา" แห่งที่ 2 อ่านต่อ…

GAC Motor รั้งตำแหน่งแบรนด์จีนอันดับสูงสุดในรายงาน China IQS ของ J.D. Power Asia Pacific

GAC Motor ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของจีน ยังคงรั้งตำแหน่งแบรนด์จีนอันดับสูงสุดในรายงาน China Initial Quality Study (IQS) ของ J.D. Power Asia Pacific เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ขณะเดียวกัน รถรุ่น GS8 ก็ครองแชมป์ด้านคุณภาพในตลาดรถเอสยูวีขนาดใหญ่รายงานดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของยานยนต์ อ่านต่อ…

KT to Open AI Hotels, Smart Cities in SE Asia with HBC

– KT Signs Agreement with Vietnam’s Hoa Binh Construction Group – KT Will Provide Southeast Asia with Customized AI Solutions –

KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), South Korea’s largest telecommunications company, will introduce its home-developed artificial intelligence (AI) technology to hotels, อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อ่านต่อ…

ปู ไปรยา เยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในฐานะทูตสันถวไมตรี UNHCR

คุณปู – ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ยังคงเดินหน้าปฎิบัติหน้าที่ทูตสันถวไมตรีให้กับ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) โดยล่าสุดระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณปูได้เดินทางไปยังประเทศบังคลาเทศเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในค่ายกูตูปาลอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อ่านต่อ…

สมาคมการตลาดฯ จัดประกวด “MAT Award 2018” เฟ้นหาสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี รับสมัครถึง 20 ต.ค.นี้

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักการตลาดส่งผลงานการตลาดเข้าประกวด ชิงรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี "MAT Award 2018" โดยคุณสมบัติของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นรูปแบบของ Marketing Campaign หรือ Brand Building ที่สำเร็จไปแล้ว อ่านต่อ…

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” เชื่อในคุณค่าของ “ความกตัญญู”

ครั้งแรกของภาพยนตร์โฆษณาจาก "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ที่หยิบเอาค่านิยมขององค์กรหรือ "หลักปรัชญา 3 ประโยชน์" ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ สังคม และองค์กรให้สามารถเติบโตไปพร้อมกัน ที่ยึดถือเป็นเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจมายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ อ่านต่อ…