มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจเมียนมาเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเมียนมา ซึ่งบทบาทสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และบทบาทจำเป็นของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมียนมา คือหัวข้อหลักของการอภิปรายที่งาน "Dialogue for Quality Infrastructure – Building อ่านต่อ…