ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า”

        
          3 ดาราดังสุดฮอต อ้น สราวุธ....แพนเค้ก เขมนิจ....ทราย เจริญปุระ... สละคิวทอง แท็คทีมอนุรักษ์ปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี กับโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า” ซึ่งบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.วีนิไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายชุมชนรักษ์เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะหวาย จังหวัดตราด เกาะขาม จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยหวังเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม โดยอาศัยท่อพีวีซีช่วยในการยึดเกาะตัวปะการังให้เติบโตเป็นกิ่งพันธุ์ และกิ่งอนุบาลเพื่อใช้ในการฟื้นฟู เมื่อปะการังอายุประมาณ 1 ปีก็จะแยกกิ่งปะการังออกจากแปลงท่อพีวีซี แล้วนำไปวางตามแนวปะการังที่เสียหายหรือถูกทำลาย จากน้ำมือของมนุษย์และภัยธรรมชาติ เพื่อคืนชีวิตปะการังสู่ท้องทะเล สร้างความสมบูรณ์ของแนวปะการัง และนอกจากนั้นยังนำแปลงท่ออนุบาลดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ จึงทำให้สะดวกและประหยัด ทั้งยังได้ผลการขยายพันธุ์ที่ดีอีกด้วย ภายในงาน 3 ดาราดังสุดฮอต ได้ลงมือสาธิตวิธีการปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อทีวีซีด้วยตนเอง โดยการนำกิ่งพันธุ์ปะการังเขากวางใส่ในท่อพีวีซี และใช้สกรูขันน็อตเพื่อให้ปะการังยึดเกาะ แล้วเสียบลงในแปลงบ่อพิเศษที่มีอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม จากนั้นจึงส่งมอบกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ให้นักประดาน้ำนำปะการังเขากวางที่ปลูกเสร็จแล้วกลับคืนสู่ท้องทะลไทย ทั้งนี้ 3 ดาราดังสุดฮอตกล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทาง บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เรา 3 คนมาเป็นตัวแทนในการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี และที่สำคัญเป็นผลงานที่คิดค้นด้วยสมองของคนไทยล้วนๆ อย่าง อ.ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.วีนิไทย เรา 3 คน ได้ลงมือในการปลูกปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซีซึ่งเป็นต้นแรกๆ ของโครงการ และโครงการนี้มีกำหนดการปลูกถึง 80,000 กิ่ง ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี และในแต่ละกิ่งจะมีการกำหนดรหัสไว้ด้วย เริ่มตั้งแต่ 00001 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเป็นต้นแรก และเรา 3 คน ก็มีรหัสประจำกิ่งปะการังเช่นกัน ซึ่งงานนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “พีวีซีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอนุรักษ์ปะการัง เพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย ทั้งนี้ก็เพื่อพวกเราเองด้วยค่ะ"