ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

No Story