ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บีโอไอร่วมโชว์ศักยภาพเรือไทย จัดทัพนักธุรกิจร่วมงาน Boat Show ระดับโลก

          บีโอไอ เชิญนักธุรกิจเดินเรือไทยร่วมงาน Sanctuary Cove- International Boat Show 2008 ขยายโอกาสผู้ประกอบการไทยร่วมชมศักยภาพอุตสาหกรรมเดินเรือใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย พร้อมเปิดทางร่วมเจรจา จับคู่ธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมเรือไทย 
          นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ ) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2551 บีโอไอ จะจัดกิจกรรมร่วมกับ Austrade (Australian Trade Comission) นำคณะนักธุรกิจ นักลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่อเรือและบริการ (marine products and services) ของไทย เข้าร่วมงาน “Sanctuary Cove- International Boat Show 2008” ณ เมืองโกล์โคส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเดินเรือระดับโลก และคาดว่าจะมีบริษัทเดินเรือ เข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือกว่า 450 บริษัท หรือ 800 ลำ 
          โดยภายในงานดังกล่าวจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเรือ (Boat Show) ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย การสัมมนาแนะช่องทางลงทุนของธุรกิจเดินเรือ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการนำนักธุรกิจเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเรือจากผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดินเรือของไทยที่จะได้ศึกษาโอกาสทางด้านการค้า และสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ รองรับความต้องการการผลิตเรือและชิ้นส่วนรายใหญ่ของออสเตรเลียที่มีแนวโน้มขยายเครือข่ายการลงทุนเพิ่มขึ้น 
          “งานแสดงศักยภาพด้านอุตสหากรรมเดินเรือครั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยจะสามารถได้พบและเจรจาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญการค้าจากออสเตรเลียแบบตัวต่อตัว รวมถึงได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาช่องทางการค้า เพื่อพัฒนาแนวทางการขยายการลงทุนในอุตสหากรรมต่อเรือของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ โทรศัพท์ 02 – 537 – 8155 ต่อ 1104 ” นางหิรัญญากล่าว 
          นางหิรัญญา กล่าวว่า ขณะนี้กิจการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทย ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จากความต้องการเรือคอนเทนเนอร์ของเอกชน โดยที่ผ่านมา บีโอไอ ได้ส่งเสริมกิจการต่อเรือ เดินเรือ และซ่อมเรือ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีบริษัทอู่เรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอู่เรือประมาณ 443 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ