ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิเลือกตั้ง 69.23 %

          (5 ส.ค.50) ตามที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2550 โดยมี ส.ส.ทั่วประเทศทั้งหมด 480 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบสัดส่วน 80 คนใน 8 กลุ่มจังหวัด และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน  โดยในส่วนของ ส.ส.แบบสัดส่วน กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 6 (กทม. นนทบุรี สมุทราปราการ) มี ส.ส.แบบสัดส่วนได้รวม 10 คน  และ มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 36 คน
          สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2550 กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง 6,323 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 4,139,894 คน  ไปใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 69.23  ซึ่งที่ผ่านมาในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2549 คนกรุงเทพฯ ไปใช้สิทธิร้อยละ 63.47  และ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2548  ร้อยละ 72.06 
          ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วน เป็นบัตรดี 2,664,987 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.99 บัตรเสีย 83,495 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.91 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 117,507  บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.10   ในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นบัตรดี 2,642,104 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.19 บัตรเสีย 39,882 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.39  และไม่ประสงค์ลงคะแนน 184,042 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.42 โดยพรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส 27 ที่นั่ง พรรคพลังประชาชน ได้ ส.ส.9 ที่นั่ง
          เขตเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 6 คลองสามวา คันนายาว บึงกุ่ม หนองจอก คิดเป็นร้อยละ 72.7   ส่วนเขตเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 9 คลองสาน จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63.10

ผลคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการ
          ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่เป็น 12 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน รวมเป็น 36 คน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 387 คน เป็นชาย 331 คน หญิง 56 คน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1    สัมพันธวงศ์ ดุสิต  พระนคร  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  บางรัก  ปทุมวัน  ราชเทวี   ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ได้แก่
   หมายเลข 4    ม.ล.อภิมงคล  โสณกุล       พรรคประชาธิปัตย์  ได้  116,707   คะแนน
   หมายเลข 5    น.ส.อรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์   พรรคประชาธิปัตย์  ได้  112,270   คะแนน 
   หมายเลข 6    นางเจิมมาศ   จึงเลิศศิริ     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  109,974   คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2    บางคอแหลมสาทร    ยานนาวา  คลองเตย วัฒนา  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 13   นายกรณ์      จาติกวณิช     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  126,566 คะแนน
   หมายเลข 14   นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  124,808 คะแนน 
   หมายเลข 15   นายอนุชา     บูรพชัยศรี     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  122,534 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3    ลาดพร้าว ดินแดง ห้วยขวาง วังทองหลาง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 7    นายพีระพันธุ์   สาลีรัฐวิภาค   พรรคประชาธิปัตย์  ได้  113,146  คะแนน 
   หมายเลข 8    นายธนา      ชีรวินิจ       พรรคประชาธิปัตย์  ได้  111,866  คะแนน 
   หมายเลข 9    นายสรรเสริญ  สมะลาภา     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  108,492  คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 4    พญาไท บางซื่อ  หลักสี่  จตุจักร  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 10   นายบุญยอด    สุขถิ่นไทย     พรรคประชาธิปัตย์  ได้    113,280  คะแนน 
   หมายเลข 11   นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี    พรรคประชาธิปัตย์  ได้    111,720  คะแนน 
   หมายเลข 12   นายสกลธี     ภัททิยกุล      พรรคประชาธิปัตย์  ได้    110,413  คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 5    บางเขน  สายไหม  ดอนเมือง  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 14   นายอนุสรณ์    ปั้นทอง       พรรคพลังประชาชน  ได้  112,876 คะแนน 
   หมายเลข 13   นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ   พรรคพลังประชาชน  ได้  110,963 คะแนน 
   หมายเลข 15   นายการุณ     โหสกุล       พรรคพลังประชาชน  ได้  105,367 คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 6    คลองสามวา หนองจอก    คันนายาว  บึงกุ่ม ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 2    นายสมัย      เจริญช่าง     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  108,944  คะแนน 
   หมายเลข 1    นายทิวา      เงินยวง      พรรคประชาธิปัตย์  ได้  107,058  คะแนน 
   หมายเลข 12   นายไพโรจน์   อิสระเสรีพงษ์  พรรคพลังประชาชน ได้ 102,126  คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 7    มีนบุรี  บางกะปิ  สะพานสูง  ลาดกระบัง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 20   นายดนุพร     ปุณณกันต์      พรรคพลังประชาชน ได้ 108,613   คะแนน 
   หมายเลข 19   นายวิชาญ     มีนชัยนันท์     พรรคพลังประชาชน ได้ 102,247   คะแนน 
   หมายเลข 8    นางนาถยา    เบ็ญจศิริวรรณ  พรรคประชาธิปัตย์ ได้   101,007   คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 8    ประเวศ  สวนหลวง  บางนา  พระโขนง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 7    คุณหญิงกัลยา   โสภณพนิช     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  105,457  คะแนน 
   หมายเลข 8    นายสามารถ   มะลูลีม       พรรคประชาธิปัตย์  ได้  104,236  คะแนน 
   หมายเลข 9    นายสุทธิ      ปัญญาสกุลวงศ์  พรรคประชาธิปัตย์  ได้   98,111   คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 9    ธนบุรี  คลองสาน  บางกอกใหญ่  จอมทอง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 14   นายนันทพร    วีรกุลสุนทร    พรรคประชาธิปัตย์  ได้   111,134  คะแนน 
   หมายเลข 13   นายสุรันต์     จันทร์พิทักษ์    พรรคประชาธิปัตย์  ได้   108,440  คะแนน 
   หมายเลข 15   นายวิลาศ     จันทร์พิทักษ์    พรรคประชาธิปัตย์  ได้   107,762  คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 10   บางขุนเทียน  ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางบอน  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 4    นายถวิล      ไพรสณฑ์      พรรคประชาธิปัตย์ ได้    92,401  คะแนน 
   หมายเลข 15   นายสากล     ม่วงศิริ       พรรคพลังประชาชน ได้  87,019  คะแนน 
   หมายเลข 13   นายสุวัฒน์     วรรณศิริกุล    พรรคพลังประชาชน ได้  86,359   คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 11   ภาษีเจริญ  บางแค  หนองแขม  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 8    นางอรอนงค์   คล้ายนก      พรรคประชาธิปัตย์  ได้  99,745  คะแนน 
   หมายเลข 7    นายโกวิทย์    ธารณา       พรรคประชาธิปัตย์  ได้  98,561  คะแนน 
   หมายเลข 1    นายสุธา      ชันแสง       พรรคพลังประชาชน ได้ 94,946  คะแนน 

เขตเลือกตั้งที่ 12   ทวีวัฒนา  บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้แก่
   หมายเลข 10   นายองอาจ    คล้ามไพบูลย์   พรรคประชาธิปัตย์  ได้  110,636  คะแนน 
   หมายเลข 12   นายชนินทร์    รุ่งแสง       พรรคประชาธิปัตย์  ได้  109,992  คะแนน 
   หมายเลข 11   น.ส.รัชดา    ธนาดิเรก     พรรคประชาธิปัตย์  ได้  107,901  คะแนน 

ผลคะแนน ส.ส.แบบสัดส่วน กทม.
          ในส่วนของ ส.ส.แบบสัดส่วน กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 6 (กทม. นนทบุรี สมุทราปราการ) มี ส.ส.แบบสัดส่วนได้รวม 10 คน มีพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 24 พรรคการเมือง รวมผู้สมัคร 1,259 คน จาก 31 พรรคการเมืองทั่วประเทศ ทั้งนี้ผลคะแนนเฉพาะแบบสัดส่วน เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้  
          หมายเลข 1 พรรคเพื่อแผ่นดิน  35,298 คะแนน      หมายเลข 2 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 15,824 คะแนน
          หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์  1,413,520 คะแนน  หมายเลข 5 พรรคพลังเกษตรกร 2,124 คะแนน
          หมายเลข 6 พรรครักเมืองไทย  1,669 คะแนน      หมายเลข 7 พรรคแรงงาน 1,996 คะแนน
          หมายเลข 8 พรรคเกษตรกรไทย  2,334 คะแนน     หมายเลข 9 พรรคประชาราช 9,254 คะแนน
          หมายเลข 10 พรรคนิติศาสตร์ไทย  3,125 คะแนน    หมายเลข 12 พรรคพลังประชาชน 1,080,643 คะแนน
          หมายเลข 13 พรรคชาติไทย  40,840 คะแนน       หมายเลข 15 พรรคมัชฌิมาธิปไตย  35,793 คะแนน
          หมายเลข 17 พรรคความหวังใหม่  2,970 คะแนน    หมายเลข 18 พรรคประชากรไทย  5,219 คะแนน
          หมายเลข 19 พรรคประชามติ  2,773 คะแนน       หมายเลข 20 พรรคไทเป็นไท  1,971 คะแนน
          หมายเลข 21 พรรคพลังแผ่นดินไท  2,615 คะแนน    หมายเลข 22 พรรคมหาชน  1,195 คะแนน
          หมายเลข 23 พรรคคุณธรรม  705 คะแนน          หมายเลข 25 พรรคกฤษไทยมั่นคง  354   คะแนน
          หมายเลข 26 พรรคอยู่ดีมีสุข   601 คะแนน         หมายเลข 27 พรรคไทยร่ำรวย  2,275 คะแนน
          หมายเลข 30 พรรคสังคมธิปไตย   810 คะแนน      หมายเลข 27 พรรคนำวิถี  1,079 คะแนน

          ทั้งนี้ผลคะแนน ส.ส.แบบสัดส่วน ของกรุงเทพมหานคร จะนำไปรวมกับจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 6 และคำนวณสัดส่วนของผลคะแนนเลือกตั้งจึงจะทราบบัญชีรายชื่อ ส.ส.แบบสัดส่วนที่ได้รับการเลือกตั้ง