ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

30 ปี แห่งการสถาปนา มสธ. สร้างหอพระ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างหอพระประจำสถาบัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และฉลองครบรอบ 30 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย ในปี 2551 และหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สร้างพระบูชานาฬิกาหน้าปัทม์หลวงพ่อทวดเป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้ 18 ส.ค. จัดการแสดงดนตรีอมตะ “มสธ. เริงลีลาสุนทราภรณ์” ยิ่งใหญ่
          ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า               ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสร้างหอพระ เป็นถาวรวัตถุในอาณาบริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ของมหาวิทยาลัย ภายในหอพระเป็นโถงโล่งมีพื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร สำหรับการปฏิบัติธรรมของชาว มสธ.และประชาชนทั่วไป อาคารหอพระนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร. ภิญโญ  สุวรรณคีรี ยอดสถาปนิกด้านสถาปัตยกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ พร้อมนั้นได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เป็นพระประจำมหาวิทยาลัย ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในหอพระดังกล่าวด้วย 
          อธิการบดี มสธ. กล่าวว่าพร้อมกับการสร้างหอพระและองค์พระ คณะกรรมการจัดงานได้สร้างพระพุทธรูปและเหรียญบูชา คือ พระพุทธรูปบูชาเนื้อโลหะลงรักปิดทอง และเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน199 องค์    หน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 199 องค์ และหน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 199 องค์  รวมทั้งเหรียญบูชา ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อทวด อีก 4 ชนิด คือ เหรียญทองคำ หนัก 15 กรัม จำนวน 199  เหรียญ, เหรียญทองคำ    หนัก 7.5 กรัม  จำนวน 499  เหรียญ, เหรียญเงิน หนัก 12 กรัม  จำนวน 4,999 เหรียญ และเหรียญบรอนซ์  จำนวน 199,999  เหรียญ นอกจากนี้ยังได้จัดทำนาฬิกาที่ระลึก ที่หน้าปัทม์มีพระพุทธรูป และรูปหลวงพ่อทวด ประทับอยู่ด้วย
          ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เวลา 15.00 -18.30 น. มหาวิทยาลัยได้จัดการแสดงดนตรี “มสธ. เริงลีลา  สุนทราภรณ์” ซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่  ในความควบคุมของครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี อิ่มอารมณ์เพลงไพเราะจากนักร้องยอดนิยม อาทิ คุณศรวณี โพธิเทศ คุณทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล และคุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ดาวรุ่งและดาวค้างฟ้าจากวงดนตรี  สุนทราภรณ์ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ จึงขอเชิญท่านที่สนใจร่วม  ชมการแสดงดนตรีดังกล่าว โดยสามารถสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรได้ที่ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ.  โทรศัพท์ 02-503-3593, 02-504-7726 และ 02-504-7731 บัตรราคา 1,000, 800, และ 500 บาท รายได้ทั้งหมดนี้จะสมทบทุนในการสร้างหอพระ และพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยต่อไป ดร.ปรัชญา กล่าวในที่สุด

          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
          บริษัท ทูเดย์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
          ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ฯ สุรีย์พร สื่อสกุล (ตุ้ย) โทร : 081-902-5948 และ 085-838-5977
          และเบญจรัตน์ สินสงวน (จอย) โทร : 089-448-9582 หรือ
          ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นฤมล ปัทมพันธ์  โทร : 02-503-3641