ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผลิตแล้ว ปลั๊กจมูกกรองอากาศ นวัตกรรมบรรเทาภัยฝุ่นควันในภาคเหนือ

         
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการส่งมอบ “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” เพื่อช่วยบรรเทาภัยจากฝุ่นควันในภาคเหนือ โดยเป็นโครงการที่ สนช. ให้การสนับสนุนแก่ นายประสงค์ ลือชาชัยวงศ์ เจ้าของผลงานและสิทธิบัตร “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” โดยมี นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอกรีน เวิลด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิต และได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “จากปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานไปยังหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ว่าแต่ละหน่วยงานจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง ซึ่ง “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” ที่สนับสนุนโดย สนช. นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และถึงแม้ว่าจะเป็นความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย แต่ไม่สำคัญเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สำหรับ “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” นี้ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากสิทธิบัตรเลขที่ 19693 ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งสะดวกต่อการใช้งาน สามารถพกพาไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ และขณะสวมใส่ได้สามารถพูดคุยได้ตามปกติ ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากมลภาวะในภาคเหนือต่อไป”
          นายศุภชัย หล่อโลหการ ผอ. สนช. กล่าวว่า “ในปีนี้ สนช. หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมจากการบริหารจัดการความรู้จากความคิดสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตรมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริการใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาต่อยอดจนถึงในระดับการลงทุนเชิงธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งตัวอย่างหนึ่งคือ “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” ของคุณประสงค์ ลือชาชัยวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน และสิทธิบัตร โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองของแผ่นกรองอยู่ในระยะสุดท้าย และในโอกาสเกิดปัญหามลภาวะทางภาคเหนือของประเทศไทย สนช. จึงได้ร่วมกับคุณประสงค์ และบริษัท ไบโอกรีน เวิลด์ จำกัด ผลิต “ปลั๊กจมูกกรองอากาศ” จำนวน 20,000 ชิ้น ซึ่งได้ผ่านการฉายรังสีจาก สทน. เพื่อให้มีความสะอาด และปลอดภัยในระดับทางการแพทย์ โดยจะส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้จัดส่งต่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในภาคเหนือ จำนวน 10,000 ชิ้น และ อีก 10,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับตำรวจจราจร และประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อสุขภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจใหม่ของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนการจ้างงานเพิ่มขึ้น และเป็นทางเลือกใหม่ของตลาดหน้ากากกันฝุ่นละอองอีกด้วย”