ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยพร้อมดำเนินการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับสถานประกอบกิจการด้านการรักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการดำเนินการตามหลักสูตรดังกล่าวจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง ทั้งนี้พร้อมให้การบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หน่วยงานหรือสถานประกอบการ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 055-682567 ต่อ 102