ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จับมือ บจก.โตโยต้าสุโขทัย ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างต่อประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อชุมชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก บจก.โตโยต้าสุโขทัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างต่อประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแรงงานฝีมือแรงงานเฉพาะทางต่อยอดความรู้ ความชำนาญ (Upskill) รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีชั้นสูงด้านยานยนต์ โดยจะดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการฝึกฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับรองการมีงานทำ และจะดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กต่อไป สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 085-4838562