ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.ลพบุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม สปก.จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สนพ.ลพบุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม สปก.จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด อ.พัฒนานิคม และบริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) อ.โคกตูม เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการขอรับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับล่าสุด ประกาศบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2564 และแนะแนวการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด