ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงผนึกกำลังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมสร้างข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชน

นาวสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. เข้าร่วมหารือพร้อมตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม กระทรวงศึกษาธิการ