ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วว.ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการสภาพัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยของ วว. แสดงความยินดี แด่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 3 สำนักงานเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ