ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วว. มอบผลิตภัณฑ์งานวิจัย “บาล์มสมุนไพร” จำนวน 1,200 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร  บุคลากร วว.  มอบผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร  จำนวน  1,200  ขวด  ให้แก่  นายไพรัตน์  อินทร์ปัญญา   ปลัดอำเภอปากช่อง  เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม  ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว.  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผลิตจากน้ำมันตะไคร้ ในปริมาณที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคน้ำกัดเท้า  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม