ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทอดกฐิน… มหาศรัทธาบุญใหญ่

วัดบุรีการาม ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มี พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมีบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินเอก เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรซุ้มประตูวัดและซ่อมแซมโรงครัว เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ประโยชน์    

และงานนี้ปิดท้ายด้วยการนับยอดจำนวนบุญปิดยอดตัวเลขไปอย่างสวยงามที่จำนวนเงิน 936,689 บาท พร้อมด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และนอกจากนี้ยังร่วมจัดโรงทานเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานบุญ อิ่มบุญ อิ่มท้อง และอบอุ่นใจ