ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เรียนฟรี !! มีที่พัก! สร้างโอกาสในการมีงานทำ ที่มุกดาหาร

เรียนฟรี !! มีที่พัก! สร้างโอกาสในการมีงานทำ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เปิดรับสมัครอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 9 สาขาช่าง เปิดรับแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 ตุลาคม 2563

รายงานตัว/เปิดฝึกอบรม : 2 พฤศจิกายน 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ฯ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

สมัครออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 326 หมู่ที่ 2 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร.042-643765-9

เว็บไซต์ : http://www.dsd.go.th/mukdahan/Region/showhilight/6428
สมัครออนไลน์ : https://n9.cl/s2z7