ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.องอาจ เดชอิทธิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และศาสตราจารย์ สุกัญญา สุขฉายา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องอาหารจีน หนาน หยวน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ