ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Xinhua Silk Road: เมืองเฉวียนโจวของจีนทุ่มความพยายามส่งเสริมการก่อสร้างเขตนำร่องเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

เมืองเฉวียนโจว ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการก่อสร้างเขตนำร่องเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน

เมืองเฉวียนโจวซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเส้นทางสายไหมในอดีต พยายามคว้าโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นี้ มาตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนได้เสนอโครงการ BRI ออกมาในปี 2556

เมืองเฉวียนโจวมีข้อได้เปรียบรอบด้านในการก่อสร้างเขตนำร่อง ไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง, รากฐานทางเศรษฐกิจที่ดี, ทรัพยากรชาวจีนโพ้นทะเลที่มั่งคั่ง, ท่าเรือที่มีศักยภาพมหาศาล และผู้ประกอบการที่มีความสามารถอยู่มากมาย

ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของเมืองเฉวียนโจวมีมูลค่าสูงถึง 9.94666 แสนล้านหยวน ทำให้เมืองนี้ครองตำแหน่งเมืองที่มีจีดีพีมากที่สุดอันดับ 1 ของมณฑลฝูเจี้ยนเป็นปีที่ 21 ติดต่อกัน

เมืองเฉวียนโจวได้เร่งความเร็วในการก่อสร้างเขตนำร่องเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษ 21 ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างแน้นเฟ้นระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ทั้งยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกันและกันด้วย

จากสถิติพบว่า ในปี 2562 เมืองเฉวียนโจวมีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นปริมาณมากถึง 2.381 ล้านตัน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด 43,800 TEU

นอกจากนี้ เมืองเฉวียนโจวยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมส่งเสริมการทำงานที่สำคัญเพื่อความร่วมมือในการก่อสร้างโครงการ BRI ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนามณฑลฝูเจี้ยนมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการส่งเสริมการก่อสร้างสำหรับโครงการ BRI ในท้องถิ่นในงานนี้ด้วย

ในระยะต่อไป เมืองเฉวียนโจวจะเข้าไปร่วมมือกับโครงการ BRI อย่างแข็งขัน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของมณฑลฝูเจี้ยนในฐานะพื้นที่สำคัญของโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการทุ่มความพยายามในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ, ขยายตลาดในต่างประเทศ, ป้องกันความเสี่ยงให้กับองค์กรที่ออกไปเปิดตลาดภายนอก และยกระดับอิทธิพลในระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดสรรเงินทุน ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างตัวเองขึ้นเป็นช่องทางที่ครอบคลุมตามแนวเส้นทางสายใหม่ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

ยิ่งไปกว่านั้น เมืองเฉวียนโจวยังจะทำงานเพื่อสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางท่าเรือระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมเกิดใหม่ร่วมกับประเทศและภูมิภาคที่อยู่ในโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/316675.html

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20201014/2949289-1