ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯนำทีมช่างและพนักงานจิตอาสาเข้าปรับปรุง ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต พร้อมทีมช่างและพนักงานจิตอาสา บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย จัดโครงการ “ทีมช่าง TCCC เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิจโกศล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวณิชา จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดเป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ทีมช่างและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันติดตั้งแผงกั้นบันได ซ่อมท่อระบายน้ำฝน ปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ และยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเบื้องต้นแก่น้องๆภายในศูนย์อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้พันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ