ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ซีพี ออลล์ ขยายโมเดลต้นกล้าไร้ถัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายโรงเรียน ลงพื้นที่ศึกษาโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเกาะสมุย, โรงเรียนเทศบาลบ้านใต้-เกาะพะงัน, โรงเรียนทีปราช และโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” เพื่อขยายโมเดลการลดขยะจาก บ่มเพาะเยาวชนด้านการจัดการขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประ จวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้