ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นหารือบีโอไอ

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)(ซ้าย) ให้การต้อนรับ นายโชทาโร่ ซาโนะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงภาวะการลงทุนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และความเป็นไปได้ในการร่วมมือเพื่อชักจูงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้