ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

CAT ส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm สู่วิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการส่งมอบโครงการ CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตรครบวงจร โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563