ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บริษัท มาซา แลบ จำกกัด ร่วมมอบกระดาษ เพื่อโครงการ สมุดGreen Way

คุณยุพาวดี ชุติสิริวัฒนา (รองกรรมการ)และ คุณทิพวรรณ เสรีชัยทวีพงศ์(ผู้จัดการผลิตภัณฑ์) เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัทมาซา แลบ จำกัด ได้นำกระดาษเหลือใช้ พร้อมนิตยสาร ไปมอบให้กับโครงการ "สมุด Green Way" โครงการดีๆที่จะนำกระดาษที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลเพื่อทำสมุดใหม่ให้แก่ๆน้องที่ยังขาดแคลน ณ. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) โดยมีคุณอัจฉรา เจริญพร (VP-Human Resource and Corporate Communications - CSR Department Office of Managing Director) เป็นผู้รับมอบ