ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปี 2 ส่งต่อโอกาสเพื่อผู้ด้อยโอกาส

เอกชัย วรรณแก้ว ประธานโครงการ Pay It Forward ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ (คนหน้า) นำคณะผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนบ้านปูนสะพานพระราม 8 และมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยมี ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 (ที่3จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมด้วย ครูน้ำอ้อย แสงกระจ่าง ผอ.รร.วัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) (ที่2จากซ้าย) พ.ต.ต.กิตติกุล วรรณกิจ สารวัตรฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สนง.ตำรวจแห่งชาติ (ที่4จากซ้าย) จารุวรรณ เวชตระกูล บจก.วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) (ที่3จากขวา) สิตาภา สุพล กรรมการผู้จัดการ บจก.บรอนซ์สยามไฟน์อาร์ต (ที่1จากซ้าย) และตัวแทนจากผู้ให้การสนับสนุน บจก.เนเจอร์ไบโอเทค,บจม.สยามเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เขตบางพลัด เมื่อเร็วๆ นี้