ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

5 เสือแรงงานหนองคาย พบประชาชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมโครงการ 5 เสือแรงงานหนองคาย พบประชาชน เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน โดยนำกิจกรรมให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เครื่องตัดหญ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ภารกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงวันสถาปนากระทรวงแรงงานวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในจังหวัดหนองคาย โดยมีนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ วัดอนุวันประดิษฐ์ บ้านเหล่า ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย