ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วสท. เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานประกวดหนังสั้น “วิศวกรดี…มีจรรยาบรรณ”ชิงรางวัล 65,000 บาท

ในวาระครบรอบ 77 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วสท. เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิดีโอหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ EIT Short Film Competition 2020 ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดี…มีจรรยาบรรณ” (Good Ethical Engineers) ความยาว 3 - 10 นาที และ Short Clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรับสิทธิพิเศษการเป็นสมาชิก วสท. ฟรี 1 ปี

ผู้มีไฟและหัวใจสร้างสรรค์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 63 ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/TYZPCmRpnGCqdpic7 และส่งใบสมัครพร้อมแนบผลงาน ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/2xr3qX5 ภายใน 30 กันยายน 2563 ประกาศผลการตัดสินในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 วันที่ 13 พ.ย. 63 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) โดยหัวหน้าทีมต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 • เนื้อหา ตรงประเด็น และถูกต้อง 50 คะแนน
 • การเรียบเรียงลำดับความและการนำเสนอ 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

วิธีการส่งใบสมัคร/ผลงาน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/TYZPCmRpnGCqdpic7 (ภายในวันที่ 30 ส.ค. 63)
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF) https://bit.ly/2xr3qX5 (ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63)
 • ใบสมัครนิสิตสมาชิก วสท. https://bit.ly/3cKoTKm
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (PDF)
 • หนังสั้นแบบเต็ม ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที รวม Title และ End Credit ทั้งหมด
 • หนังสั้นแบบตัดทอน เป็นวีดิโอแบบ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • บทสรุปแนวคิด ความยาวไม่เกิน 4 หน้า A4
 • โปสเตอร์ภาพนิ่งของหนังสั้น 1-2 ภาพ

ส่งผลงานโดยแนบลิงก์ไฟล์ผลงานและเอกสาร (ตามที่ระบุข้างต้น) อัพโหลดไฟล์ผ่าน google drive แล้วส่งลิงก์ผลงานมาที่ E-mail: eitshortfilm@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐรียา วสท. โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 506 หรือ www.facebook.com/EITShortfilm