ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: มกอช. จัดสัมมนา เชื่อมโยงการผลิตสินค้า Q สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงการผลิตสินค้า Q สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q และการเชื่อมโยงวัตถุดิบสินค้า Q สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและร้านอาหาร ให้กับผู้ตรวจรับรองร้านอาหาร Q จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดของภาคเหนือ และผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานร้านอาหาร Q ณ ร้านผัดไทย หอยทอด สี่แคว และร้าน Q ระดับพรีเมี่ยม ณ ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย ของจังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้