ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ อบรมช่างแอร์ฯ

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 สนพ.นบ. จัดอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 แก่แรงงานทั่วไป จำนวน 26 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ในการรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน