ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: TWPC ร่วมประชุมกับ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) โดยนายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า สถานการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลัง ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA) ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย